Financieel/Geld
505681208
Geld

Nibud: banken moeten afzien van boete op contant geld

AMSTERDAM (DFT) - Na de Consumentenbond heeft nu ook het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zich uitgesproken tegen de ’boete’ die ABN Amro en mogelijk ook andere banken gaan heffen op pinnen boven een bepaalde limiet. Banken zouden geen kosten moeten rekenen voor het pinnen van contant geld, vindt het Nibud.

„Zolang er nog veel klanten zijn die contant geld gebruiken moet je de klant daar niet voor laten betalen”, zegt Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Hij wijst erop dat De Nederlandsche Bank vorig jaar in een onderzoek nog vaststelde dat contant geld nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol vervult.

Vliegenthart: „Dat geldt vooral voor mensen in de samenleving die moeite hebben met abstracties zoals het digitale betalingsverkeer of er beperkt toegang toe hebben. Denk daarbij aan de groep van 2,5 miljoen laaggeletterden in onze samenleving. Het Nibud vindt daarom dat mensen niet gedwongen moeten worden om digitaal geld te gebruiken, wanneer contant geld nog steeds een wettig betaalmiddel is.”

Juist vanwege deze kwetsbare groepen vindt het Nibud dat er binnen een straal van 5 kilometer voldoende plekken moeten zijn om aan contant geld te komen.

Eerder uitte ook de Consumentenbond kritiek op ABN Amro voor de pinkostenplannen, die boven de grens van €12.000 kosten gaat berekenen. Daar boven is men €5 per opname en 0,5% over het opgenomen bedrag kwijt.

De bank stelt dat die plannen alleen excessief gebruik van contant geld moeten ontmoedigen. De Consumentenbond ziet echter ook ’modale’ Nederlanders uitkomen boven die grens van €12.000.

Met die aanpassingen hoopt de bank dat contante geldstromen voortaan digitaal gaan verlopen, en dat zo fraude en witwassen van zwart geld wordt voorkomen. ABN Amro stelt dat contant geld ook duurder uitpakt voor de bank, omdat het zou leiden tot extra controles om financiële criminaliteit te bestrijden.