Nieuws/Financieel
508402
Financieel

Remember to be back in September?

Met de wijsheid achteraf dateren de toppen in de markt dit jaar alweer van april en mei. 'Sell in May' zou gewerkt hebben. De volledige beurswijsheid luidt echter: "Sell in May and go away, but remember to be back in September". In de praktijk dien je natuurlijk erg voorzichtig te zijn met dergelijke 'wijsheden' en is het verstandiger de markt op zijn merites te beoordelen. Bovendien, voor zover men seizoensmatige invloeden een rol wil laten spelen wordt juist het derde kwartaal, met uitloop naar oktober, vaak gekenmerkt door grote correcties. Toch blijft de vraag zeer gerechtvaardigd, is dit een koopmoment?

Kopen na een correctie

Ideaal kopen we na een correctie en feit is dat de aandelenmarkten wereldwijd reeds een behoorlijke veer hebben gelaten. Uitgedrukt in euro's en ten opzichte van de toppen eerder dit jaar verloren de opkomende markten meer dan 25% van hun waarde. In Europa bedraagt het verlies meer dan 15% en in de VS is dit verlies meer dan 10%.

Beren op de weg

Toch bestaat het risico dat de correctie nog niet voorbij is en dat we in een echte bearmarkt terecht komen die de markten nog 10-20% dieper in het rood kunnen duwen. Fundamenteel spelen er meerdere risico's die de belegger momenteel bezig houden:

1) Risico op een wereldwijde recessie

2) Risico op een deflatiegolf

3) Risico op een wereldwijde valutaoorlog

4) Risico op een harde landing in China

5) Risico op een voortzetting van een bearmarkt in grondstoffen

Devaluatie van de renminbi verraste de beurs

Wellicht heb ik u hiermee afgeschrikt, maar angst onder beleggers (zgn. sentiment) is vaak een goede indicator van koopwaardigheid. Belangrijker is echter de vraag hoe deze risico's te beoordelen.

De bovenste twee, de ergste, lijken mij het minst waarschijnlijk, want dan hadden ook de obligatierentes veel meer onder druk gestaan. De devaluatie van de renminbi door de Chinese overheid verraste de beurs en leidde ook de recente correctie in. China schrok op haar beurt van de marktreactie en probeerde snel de boel te ontzenuwen, maar de geest was al uit de fles.

De Chinese schrikreactie was veelzeggend en maakt een valutaoorlog nu evenmin waarschijnlijk. De actie an sich is wel een bevestiging van de groeivertraging waar China mee kampt.

De risico's op een harde landing zijn toegenomen, maar nog steeds niet het meest waarschijnlijke scenario. Het officiële groeicijfer voor de Chinese economie bedraagt momenteel 7,0% en ook een verzwakking naar 6,0% lijkt voldoende om een wereldwijde recessie te ontlopen.

Deze ontwikkelingen zijn wel risicovol voor opkomende markten en grondstoffen. Daarmee zijn we aanbeland bij het voor mij meest voor de hand liggende scenario, een voortzetting van de bearmarkt in grondstoffen. Op basis van historische cycli kan deze trend nog wel enkele jaren zwak blijven en gaat het einde typisch gepaard met faillissementen gevolgd door een consolidatieslag in de sector - dit hebben wij nog niet waargenomen.

Wat nu?

Vooropgesteld, wij zitten wij nu duidelijk in lastiger vaarwater en de beleidskeuzes van China kunnen wel eens doorslaggevend gaan blijken. Tegelijk kan een neerwaartse cyclus in grondstoffen zeer goed samengaan met een opwaartse cyclus in aandelen - zoals wij al sinds begin 2011 waarnemen - en feit is dat er zeker in Europa al een forse correctie heeft plaatsgevonden. In dit klimaat is voorzichtigheid geboden, maar zijn kwaliteitsaandelen in Europa koopwaardig.

Roger Dayala is senior beleggingsspecialist bij Insinger de Beaufort. Zijn bijdragen worden op persoonlijke titel gedaan.