Nieuws/Financieel
508472
Financieel

Mijn Vraag

Transitie

Eén van onze werknemer is al twee jaar ziek. In het afgelopen jaar heeft hij 70% van zijn loon ontvangen. Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag?

‘Bij de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van de overeengekomen arbeidsduur en het laatstverdiende bruto loon,’ zegt Susan Schaeffer, arbeidsrechtjurist bij XpertHR.

„Ziekte of afwezigheid door ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de hoogte van het brutoloon en de arbeidsduur bij de berekening van de transitievergoeding. Dit blijkt uit de toelichting op het Besluit Loonbegrip aanzegtermijn en transitievergoeding. Bij de berekening van de transitievergoeding wordt dus uitgegaan van het laatstverdiende brutoloon, niet van het laatst uitbetaalde loon.

Als een werknemer ziek is, heeft hij gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling. Het bedrag dat hij krijgt uitbetaald, bedraagt minimaal 70% van het laatstverdiende bruto loon (waarbij in het tweede jaar de ondergrens van het minimumloon niet geldt). Het laatstverdiende bruto loon van een zieke werknemer blijft met andere woorden onveranderd, de werknemer krijgt alleen in sommige gevallen dus minder uitbetaald.

Stel dat de werknemer in het voorbeeld 44 jaar is, als zijn werkgever hem na twee jaar ziekte ontslaat. En stel dat hij op dat moment acht jaar in dienst was en zijn bruto maandloon op het moment van ontslag €4.050 bedroeg. Op basis van de cao kreeg hij in het tweede ziektejaar 70% uitbetaald. De transitievergoeding wordt dan berekend door één zesde van het laatst verdiende bruto loon te vermenigvuldigen met het aantal halve dienstjaren dat de werknemer voor het bedrijf heeft gewerkt (€675,- x 16). De transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft, bedraagt dan €10.800,-.”

Dit antwoord is geschreven door HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.