Nieuws/Financieel
511759170
Financieel

Werkloosheid onverwacht omlaag in september

Den Haag - De werkloosheid in Nederland is vorige maand onverwacht afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In totaal was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de maanden tot en met augustus nam de werkloosheid nog toe. In die laatste zomermaand piekte het cijfer op 4,6 procent. Economen hadden in doorsnee gerekend op een verdere stijging naar 4,8 procent.

Na de eerste uitbraak van het coronavirus nam de beroepsbevolking af. Veel mensen verlieten de arbeidsmarkt en waren niet meer op zoek naar werk. De afgelopen maanden draaide die trend om en inmiddels bestaat de beroepsbevolking weer uit 9,3 miljoen mensen, vergelijkbaar met de eerste drie maanden van dit jaar.

WW-uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV meldde dat het aantal WW-uitkeringen in september verder is gedaald. Eind september waren dat er 278.000 tegen 292 duizend eind augustus. Vooral onder jongeren tussen 15 en 25 jaar was de afname sterk. In die leeftijdscategorie nam het aantal werkloosheidsuitkeringen af met een zesde. Die leeftijdscategorie werd tijdens de eerste coronavirusuitbraak juist relatief het hardst getroffen op de arbeidsmarkt. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen per week liep fors terug.