Nieuws/Financieel
512193652
Financieel

Column: vasthouden aan de sleepkabel

Beleggers zetten zich schrap.

Beleggers zetten zich schrap.

Wat een vuurwerk op de internationale aandelenvelden, diep rode koersen, sell-offs, paniek bij beleggers, vallende messen, het houdt niet op.

Beleggers zetten zich schrap.

Beleggers zetten zich schrap.

Maar aan alle beursellende komt een eind, dankzij mijn inmiddels wereldberoemde sleepkabel, de SMA als trendvolgende indicator. Ik zal dit vangnet voor de bulls illustreren op de weekgrafiek van de AEX en de S&P500 index.

Trendlijnen

De indicator die ik gebruik om inzicht te krijgen in trendrichting en trendsterkte is een ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn, ofwel Simple Moving Average (SMA). U weet ongetwijfeld dat er drie gangbare MA-lijnen zijn, te weten de Ongewogen lijn, de Gewogen lijn en de Exponentieel Gewogen lijn.

Het voert hier te ver om alle verschillen uiteen te zetten. In de praktijk geven de lijnen verschillen in meer of minder valse signalen en meer of minder lagging, ofwel vertraging in de signalering van trendwijzigingen. Mijn voorkeur gaat uit naar minder valse signalen en meer lagging, omdat ik streef naar een acceptabele ’feel-good-factor’. Anders gezegd, de koers moet redelijk overtuigend de weg bewandelen die de MA indiceert.

Fibonacci

De lengte van de gemiddelde lijn (de parameter) bepaalt in grote mate welke significante koersbewegingen gevolgd worden. Een korte parameter wordt gebruikt voor korte koersbewegingen, een lange parameter voor langere bewegingen. Het is maar net waar de voorkeur naar uitgaat. Ik gebruik steevast 55, omdat 55 een getal is uit de Fibonacci-reeks. Als deze getallen een ’magische’ waarde hebben, dan mag je ze mijns inziens ook gebruiken als parameters voor indicatoren. Uit visueel onderzoek blijkt dat 55 op meerdere timeframes goed de trend signaleert.

Voldoende theorie, nu snel naar de praktijk.

Op de weekgrafiek van de AEX index ziet u de blauw-groene SMA lijn glooien over het landschap. Wat betreft trendmeting kan als basisregel worden aangehouden dat koersvorming boven de SMA-lijn een stijgende trend impliceert, onder de SMA lijn is een dalende trend valide. Een wijziging in trend is veelal een proces en geen eenmalige prik van beer of stier.

U ziet op de grafiek dat de SMA-lijn daarbij wel eens als speelbal wordt gebruikt. Thans is er sprake van een opgaande trend, met daarbinnen een stevige correctie. Wat gaan de beren tekeer, maar dan komt weer de SMA in beeld, die ook een functie heeft als vangnet. En dan blijkt dat rond 540+ bodemstampers in actie kunnen komen om de grillige trend ternauwernood intact te laten.

Dit mag als opmaat worden gezien voor een nieuwe bullenactie richting 580 en hoger. Kortom, de SMA-lijn houdt de bulls in de race, volgende week een witte candle zal dit bevestigen.

Ook aan de andere kant van de grote plas doet mijn sleepkabel dienst als vangnet voor de bulls. Op het weekveld van de S&P500 index is een volatiele correctie gaande richting de sleepkabel die rond 2800 in het veld ligt en daar dus als dynamische trendlijn (geen rechte lijn) steun moet aanreiken om het volatiele proces van hogere toppen en hogere bodems in stand te houden. Als er voldoende signalen van bodemvorming zijn, kunnen trendbeleggers overwegen hun portefeuilles weer aan te vullen om te profiteren van een vervolg of hervatting van de trend.

Al met al dus spannende ontwikkelingen op de aandelenvelden dicht bij cruciale kantelpunten. Nu komt het erop aan voor de bulls, nu moeten zij zich vermannen om beleggen in de rest van dit jaar aantrekkelijk te houden. En u weet: aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen…. Hou vast aan de sleepkabel en pluk ze maar.

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.