Nieuws/Financieel
51332215
Financieel

Deel grondbonden KLM niet akkoord met nieuw pensioen

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft met verschillende bonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor grondpersoneel. Deze moeten per 1 januari volgend jaar de huidige afspraken vervangen. Vakbond VKP, die melding maakt van het bereikte resultaat, sloot zich daar niet bij aan. Ook de NVLT zou zich niet achter het onderhandelingsresultaat scharen.

De VKP meent dat het onder de moeilijke omstandigheden waarin KLM nu verkeert niet goed is om structurele afspraken te maken over een nieuwe pensioenregeling. Verder is de uitwerking van het landelijk pensioenakkoord van invloed op de pensioenvoorziening. De VKP vindt een tijdelijke regeling van 1 tot 2 jaar beter. Op het moment dat de situatie structureel verbetert, zouden structurele afspraken kunnen worden gemaakt.

Sociaal plan

Vakbonden CNV, De Unie en FNV zullen het onderhandelingsresultaat volgens de VKP wel positief aan hun achterban voorleggen. Verder zijn ook de eerste gesprekken over een sociaal plan voor het grondpersoneel van KLM gevoerd. Dit als onderdeel van de herstructurering waar de maatschappij voor staat. KLM moet voor oktober met een plan komen als voorwaarde voor het steunpakket van het kabinet om door de crisis te komen.

In de eerste gespreksronde met de bonden werd ook gesproken over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van het KLM-personeel aan het herstel van de maatschappij. Daarbij werd door KLM nadrukkelijk verwezen naar de afspraken die met de overheid zijn gemaakt. Donderdag worden de gesprekken tussen KLM en de grondbonden over een sociaal plan vervolgd.