Financieel/Geld
53058281
Geld

We hielden geld over, maar losten de hypotheek niet extra af

In onzekere coronatijden zetten we ons geld liever op de spaarrekening dan extra af te lossen op de hypotheek.

In onzekere coronatijden zetten we ons geld liever op de spaarrekening dan extra af te lossen op de hypotheek.

AMSTERDAM (ANP) - Veel Nederlanders hielden tijdens de lockdowns geld over dat niet aan etentjes, uitjes of vakantie kon worden besteed. Maar er is niet meer vrijwillig afgelost op hypotheken, constateert De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder noemt dit opvallend.

In onzekere coronatijden zetten we ons geld liever op de spaarrekening dan extra af te lossen op de hypotheek.

In onzekere coronatijden zetten we ons geld liever op de spaarrekening dan extra af te lossen op de hypotheek.

De vrije besparingen van alle huishoudens opgeteld stegen in het tweede kwartaal met €12,4 miljard ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Mensen hebben waarschijnlijk vooral veel vakantiegeld opzijgezet, aangezien de mogelijkheid om op vakantie te gaan door de virusuitbraak erg werd beperkt. Er werd bijna €11 miljard extra bijgeschreven op lopende- en spaarrekeningen bij banken dan een jaar eerder.

Geen aflossingen

Normaal gesproken vormen de vrijwillige aflossingen ook een substantieel deel van de besparingen, zegt DNB. Maar dit keer werd er juist minder extra afgelost.

In totaal ging het in het tweede kwartaal om zo’n €3,5 miljard, naar schatting zo’n €340 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En in het derde kwartaal was het beeld niet anders, weet de centrale bank nu al op basis van voorlopige cijfers over die periode.

Onzekerheid

Mogelijks speelt mee dat mensen vanwege de onzekerheid van de crisis hun geld bij de hand willen houden. Als het wordt gestoken in het aflossen van de hypotheek kan het niet meer eenvoudig worden aangewend om bijvoorbeeld een inkomensterugval of onverwachte uitgave op te vangen.

Alleen jongere huishoudens losten meer af dan verleden jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zij juist in deze tijd hun financiële risico’s willen verlagen, stelt DNB. Het gemiddelde vrijwillig afgeloste bedrag onder de groep van mensen tot 35 jaar steeg fors, van zo’n €22.000 naar circa €38.000.