Nieuws/Financieel
540751109
Financieel

Vraag naar gas neemt snel toe

De gasprijs is naar het laagste punt in tien jaar tijd gegaan. Door die gunstige prijs van gas tegenover kolen zet de overstap van gebruik van kolen naar gas door, en neemt de vraag naar gas echter snel toe.

Dat constateert ABN Amro in een sectorrapport.

Een serie geplande en niet-geplande productiestops hebben de instroom van gas uit Noorwegen en Rusland naar Nederland recent beperkt. Die afname bij aanhoudende vraag drijft de prijs sinds juni opwaarts.

Daarvoor ging de prijs juist naar een tienjaars dieptepunt, van onder de €10 per megawattuur, door de aanhoudende instroom van gas binnen Europa via de pijpleidingen en de hoge opslag in het noordwesten van Europa, aldus energie-econoom Farah Abi Morshed van ABN Amro Economisch Bureau. „De abrupte stijging van de gasprijs medio juli kwam voor vrijwel iedereen als een verrassing”, stelt zij.

Sectoreconoom Farah Abi Morshed van ABN Amro.

Sectoreconoom Farah Abi Morshed van ABN Amro.

Nederland heeft besloten de gasproductie vanuit zijn Groninger veld af te bouwen na hevige aardbevingen.

Aan steenkool is daarentegen steeds minder behoefte, al fluctueert die vraag enorm, stelt de bank. De prijs van thermische kolen is sinds juli 2018 gehalveerd en daalt op maandbasis nog steeds.

Op korte termijn daalde het maandcontract voor de zogeheten Rotterdamse kolenprijs in juni van $58 per megaton, naar $50 per megaton.