Financieel/Geld
544803372
Geld

Pensioenfonds ABP ’grotendeels’ weg bij fossiele energie: Shell deur uit

DEN HAAG (ANP) - ABP heeft „een groot deel” van zijn beleggingen in de producenten van fossiele energie verkocht. „We beleggen daarmee niet langer in grote bedrijven als Shell, BP en Total Energies”, meldt het fonds.

In totaal zegt ABP voor ongeveer 9 miljard euro aan beleggingen in de sector verkocht te hebben. „Wat nog overblijft zijn onze aandelen in opkomende markten (circa 1 miljard euro). Die verkopen we naar verwachting dit jaar, nadat ook deze aandelen zijn losgemaakt uit de beleggingspools”, aldus ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland.

Afbouw

Daarna volgt nog de afbouw van de 5,6 miljard euro in zogenoemde illiquide beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn energiecentrales. „Deze beleggingen zijn niet snel te verkopen omdat we hierbij gebonden zijn aan contracten”, stelt het fonds. Die kunnen soms nog tot 10 jaar lopen.

Volgens een woordvoerster van ABP zijn de beleggingen verkocht omdat in een aantal klimaatrapporten staat dat er versneld moet worden met de energietransitie en dat er ook geen olie meer opgepompt mag worden, dit alles om klimaatdoelstellingen te halen.

„En onze deelnemers gaven ook in steeds grotere getalen aan dat ze wilden dat we niet meer in fossiel beleggen. Wij investeren meer en meer in duurzame energie”, aldus de woordvoerster. Volgens haar gaan de verkopen van de fossiele bedrijven, die doorgaans een stabiel dividend opleveren, niet ten koste van het beleggingsrendement van ABP.