Nieuws/Financieel
545715
Financieel

Eurolanden stemmen in met Grieks steunpakket

De eurogroep stemt in met een nieuw steunprogramma van circa 86 miljard euro voor Griekenland. Vrijdag zetten de ministers van Financiën van de negentien eurolanden het licht op groen tijdens een extra vergadering in Brussel. Het noodlijdende land zal in ruil voor de miljarden ingrijpende maatregelen moeten nemen.

Met de instemming van de eurogroep is het programma uit het noodfonds ESM nog niet helemaal een feit. Een aantal parlementen, waaronder de Nederlandse Tweede Kamer en de Duitse Bondsdag moeten hun instemming nog geven aan het leningenprogramma. Debatten en stemmingen zullen waarschijnlijk aan het begin van volgende week worden gehouden. De verwachting is echter dat ook de parlementen zullen instemmen.

Voor Griekenland is er enige haast. Het land moet op 20 augustus, volgende week donderdag, een flinke afbetaling doen en het land wil het geld hiervoor halen uit het nieuwe programma.

Afbetalen

De eerste schijf die Griekenland tegemoet kan zien is een flinke: 26 miljard euro. De uitbetaling zal in delen gebeuren, maar de eerste miljarden kunnen op tijd worden overgemaakt zodat Athene zijn betalingsverplichtingen kan nakomen.

Het land moet met de miljarden een aantal leningen afbetalen en daarnaast is 10 miljard euro gereserveerd voor het versterken van de Griekse bankensector. De banken zijn de laatste tijd sterk achteruit gegaan.

IMF

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft tijdens het overleg aangegeven ,,de intentie te hebben te overwegen deel te nemen aan het programma'', zei voorzitter Jeroen Dijsselbloem na afloop van het overleg. Die verzekering was voldoende om het licht op groen te zetten. Onder meer voor Nederland is het cruciaal dat het IMF betrokken is bij dit steunprogramma. Het IMF zal wel pas in oktober bepalen of het 16 miljard euro zal bijdragen aan het programma.

In de herfst is de eurozone ook bereid te kijken naar oplossingen voor de enorme schuldenberg van Griekenland, zei Dijsselbloem. Hij benadrukte dat kwijtschelding van schulden niet zal gebeuren, maar dat er gesleuteld kan worden aan bijvoorbeeld de looptijd of de rente op de leningen.

Het een en ander zal wel afhangen of Griekenland zich houdt aan de gemaakte afspraken. Een eerste controle zal dan ook al in het najaar plaatsvinden.