Nieuws/Financieel
545965
Financieel

Het Imtech verdriet

Deze week viel het doek voor Imtech. Het was Nr. 45 op onze openbare lijst van 54 Business Failures. Groot verdriet in bijna 25000 gezinnen (werknemers en toeleveranciers) die in een directe of indirecte zin de dupe worden van bestuurders die hun onderneming over de rug van de werknemer én de aandeelhouder onmogelijke expansiestrategieën laten uit­voeren. Onmogelijk, omdat de onderneming - althans binnen het OK-Score model gedefi­nieerde expansiemogelijkheden - deze expansiemogelijkheden simpelweg niet aankan, maar tóch uitvoert.

Over 2010, schrijven wij in onze analyse: "Alertheid bij expansie met vreemd vermogen".  Over 2011 schrijven wij inmiddels "Expansie met vreemd vermogen sterk afgeraden" en over de jaarcijfers 2012 is ons oordeel: Periode van desintegratie, bijzondere lasten voor de obligatiehouder en/of aandeelhouder.

Overblijvende keuzes voor de onderneming zijn : Nu rigoureus ingrijpen, desinvesteren of liquideren. De situatie kan ook binnen één tot drie jaar fataal worden. Bij een tweede achtereenvolgende klasse 10 waardering kan de situ­a­tie binnen één tot twee jaar fataal worden en bij een derde achtereenvolgende 10 klas­se­ring zelfs binnen één jaar! Wij kennen inmiddels met de OK-Klassen 10 waardering over 2013 én 2014 het droeve resultaat.

Zelfs onze open brief aan de VEB, t.w. Jan Maarten Slagter, in deze krant gepubliceerd op 6 februari 2012 alsmede het artikel “de gele kaart voor de VEB van december 2012, die onder meer over Imtech ging, mochten niet baten. Ons verwijt dat de VEB slechts reactief opereert en géén gebruik maakt van nieuwe mogelijkheden is jammer genoeg tot nog toe aan dovemansoren gericht. Neen, Jan Maarten Slagter besluit zelfs om als Commissaris toe te treden tot KPMG, de accoun­tant van Imtech. Ook de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur en al evenmin de journalistiek pakken dan al de IMTECH draad op.

Een van de aandeelhouders van onze organisatie 'feliciteerde' mij met het goed voorspelde resultaat. In 13 jaar 54 van de 55 business-failures twee tot drie jaar van tevoren voorspeld te hebben is natuurlijk bijzonder. Ik kon echter de triestheid en de gedachte aan de bijna 25.000 getroffenen niet goed van me afzetten. "Heb ik er wel genoeg ruchtbaarheid aan gegeven", of "had ik nog meer kunnen doen". Jammer is het wel, maar daar kopen de stakeholders niets voor. 

Willem D. Okkerse MBA is CEO van het OK-Score Institute in Antwerpen en Rotterdam en lid van de RvB van het European Rating House in Brussel. Hij was gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven, de Hogeschool van Arnhem en Lid van de Adviesraad van de Hogeschool van Amsterdam.