Financieel/Ondernemen
549860603
Ondernemen

Ruim 70.000 ondernemers nog niet begonnen met aflossen belastingschuld

Ondernemers krijgen een brief waarin staat hoeveel belastingschuld ze nog hebben.

Ondernemers krijgen een brief waarin staat hoeveel belastingschuld ze nog hebben.

Zo’n 73.000 ondernemers die tijdens corona hun belastingbetalingen hebben uitgesteld, zijn nog niet begonnen met de aflossing. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst. Het kabinet roept deze ondernemers op hun achterstand in te lopen, of om hulp te zoeken als dit niet mogelijk is.

Ondernemers krijgen een brief waarin staat hoeveel belastingschuld ze nog hebben.

Ondernemers krijgen een brief waarin staat hoeveel belastingschuld ze nog hebben.

In totaal moeten ondernemers €19 miljard aan uitgestelde belastingen uit de coronajaren terugbetalen. Het kabinet heeft eerder gezegd ervan uit te gaan dat €6 miljard hiervan niet inbaar is. Deze prognose is nog niet aangepast.

Ingelopen

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling, moeten sinds oktober 2022 hun belastingschuld terugbetalen. Zij krijgen hier tot 1 oktober 2027 de tijd voor. Meer dan 400.000 ondernemers hebben tijdens de coronadienst hun belasting uitgesteld. Een groot deel had de achterstand al voor oktober ingelopen. Van de 266.000 ondernemers bij wie dat niet het geval was, hebben er circa 103.000 ondernemers een betaalachterstand, en ruim 73.000 van die groep heeft dus nog geen enkele aflossing gedaan.

Vorige maand verstuurde de Belastingdienst de eerste aanmaningsbrieven aan ondernemers met een betalingsachterstand. Dat leidde tot de nodige consternatie omdat ook ondernemers die hun coronabelastingschuld aan het aflossen zijn zo’n brief kregen. Bovendien stond nergens in de brief hoe hoog de achterstand was. Het ministerie laat nu weten dat alle ondernemers in maart een nieuwe brief ontvangen met daarin een schuldoverzicht. In dit overzicht staat de totale belastingschuld, zowel de opgebouwde coronaschuld als overige belastingschulden.

Beschikkingen

Vanaf half mei gaat de Belastingdienst over tot het versturen van beschikkingen naar ondernemers die ondanks de eerdere brieven geen actie hebben ondernomen. Met zo’n beschikking kan een betalingsregeling worden ingetrokken. Ondernemers hebben na het ontvangen van deze brief nog twee weken de tijd om hun schuld te betalen. Vervolgens zal de Belastingdienst gefaseerd starten met invorderingsmaatregelen. Dat geldt niet als er slechts één aflossingstermijn onbetaald is gebleven, terwijl aan de overige voorwaarden wel wordt voldaan. In dat geval stelt de Belastingdienst zich voorlopig coulant op.

Redenen

De redenen van de betaalachterstand zijn volgens de Belastingdienst divers. Er zijn ondernemers die (ernstige) betalingsproblemen hebben, maar ook ondernemers die niet goed op de hoogte zijn van de verplichtingen. Mogelijk is er ook een groep die bewust niet betaalt, omdat zij nog hopen op generieke kwijtschelding van de schulden. Het kabinet heeft echter eerder al meerdere keren aangegeven hier niet voor te kiezen, onder andere omdat dit onrechtvaardig uitpakt voor de ondernemers die wél de schuld hebben terugbetaald.