Financieel/Geld

Maar het lukt de eindjes aan elkaar te knopen

Student te veel kwijt aan woonlasten

Door Redactie DFT

Uitwonende studenten hebben het afgelopen collegejaar een flink deel van hun inkomen besteed aan woonlasten. Bijna de helft ging naar hun onderkomen terwijl een een kwart tot een derde als gezond wordt gezien.

Studenten betaalden in het collegejaar 2016-2017 gemiddeld €440 aan huur en bijkomende lasten (met aftrek van huurtoeslag), terwijl hun gemiddelde inkomen €900 bedraagt, zo blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de woonlasten per woonruimte sinds het collegejaar 2012-2013 gemiddeld jaarlijks met 2,8% gestegen.

Schuld

Toch zijn inkomsten en uitgaven bij 79% van de studenten in evenwicht of blijft er geld over. Dat neemt niet weg dat een groot deel een studieschuld heeft opgebouwd om in zijn onderhoud te voorzien. Meer dan de helft van de thuiswonende studenten heeft inmiddels een schuld van €8.600 en terwijl driekwart van de uitwonende studenten al €16.000 heeft geleend. In2015 is de basisbeurs komen te vervallen en moeten studenten lenen.

Meer dan de helft van de uitwonende studenten woont in een kamer met gedeelde voorzieningen van gemiddeld 18 m2. De éénkamerwoningen hebben 19% marktaandeel en zijn gemiddeld 25 m2 terwijl zelfstandige woonruimten 28% van de markt beslaan. Die studenten die deze woningen bevolken hebben met 69 m2 iets meer ruimte. Ongeveer tweederde, 24.1000 studenten, wonen in de stad waar ze studeren.

Tekort

Zoals zo’n beetje alle woningzoekers, hebben ook studenten moeite woonruimte te vinden. Ondanks dat eerste- en tweedejaars studenten vaker thuis blijven wonen, blijft er een tekort aan kamers. Het aandeel uitwonenden daalde de afgelopen twee jaar van 53% naar 49%, waarschijnlijk door de invoering van het leenstelsel, maar het aantal internationale studenten neemt de komende acht jaar toe. Om die reden kampen verschillende studentensteden met een tekort aan woonruimten.