Nieuws/Financieel
581195685
Financieel

DNB: verzekeraars mogen weer dividend uitkeren

AMSTERDAM (AFN) - Verzekeraars mogen van De Nederlandsche Bank (DNB) weer dividend gaan uitkeren en eigen aandelen inkopen omdat de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver beperkt is.

Volgens DNB worden dividendvoorstellen van verzekeraars onder zijn toezicht weer op normale wijze beoordeeld. Begin april riep DNB verzekeraars nog op om de uitbetaling van dividend en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid was rondom de impact van de crisis.

Ook wordt volgens DNB in Europa op verschillende wijze invulling gegeven aan de aanbevelingen rond dividend en aandeleninkopen.

DNB steunt wel de recente aanbeveling van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) dat financiële instellingen (waaronder verzekeraars) in elk geval tot het einde van dit jaar geen dividenden uitkeren of aandelen inkopen om zo beter bestand te zijn tegen de, mogelijk zware, economische schok als gevolg van de coronacrisis.

Voor verzekeraars die ondanks de ESRB-oproep toch overwegen dividend uit te keren of aandelen in te kopen, geldt dat zij degelijke, vooruitblikkende analyses moeten maken in het licht van de coronacrisis en bijvoorbeeld de aanhoudend lage rente-omgeving.

DNB stelt dat de stap alleen geldt voor verzekeraars. De oproep aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen blijft staan.