Financieel/Geld
585463702
Geld

Pensioenfondsen stabiel, maar verhoging pensioenen blijft nog onzeker

Indexatie pensioenen blijft onzeker.

Indexatie pensioenen blijft onzeker.

Amsterdam - De pensioenfondsen hebben in november hun betere financiële positie vast kunnen houden maar of de laatste twee maanden van dit jaar stand houdt, blijft nog spannend.

Indexatie pensioenen blijft onzeker.

Indexatie pensioenen blijft onzeker.

Nog nooit in de afgelopen 12 jaar was het verhogen van de pensioenen zo dichtbij als de afgelopen maanden, zeker nu het kabinet akkoord is gegaan om de grens waarop de pensioenen geïndexeerd mogen worden, heeft verlaagd. Als een pensioenfonds straks voor iedere €100 die het moet uitkeren na indexering nog €105 in kas houdt - de dekkingsgraad - mag er vanaf januari volgend jaar meer pensioen uitgekeerd worden.

De afgelopen maanden ging het over de hele linie crescendo bij de fondsen dankzij de aantrekkende economie, gestegen marktrente en flinke rendementen op feestvierende beurzen. Volgens de maandelijkse Pensioenthermometer van risico- en pensioenanalist Aon is de gemiddelde dekkingsgraad van alle pensioenfondsen de afgelopen twaalf maanden gestegen van 106% naar 107%.

Voorzichtig

Toch kan de opleving van het coronavirus de pensioenfondsen nog nadelig parten spelen, zo constateert Aon. De aandelen houden nog stand maar staan wel onder druk, het sentiment liep in november terug. De beleggingsresultaten waren gematigd positief, de rente daalde licht.

Mochten negatieve economische effecten van de corona-uibraken en maatregelen meevallen, dan nog is het volgens Aon de vraag hoeveel fondsen volgend jaar gebruik zullen maken van de mogelijkheid om eerder te indexeren. ,,Pensioenfondsen zijn voorzichtig geworden met beloftes”, zegt Frank Driessen van Aon’s Retirement Solutions. „Ze kijken naar het hele plaatje, ook naar zaken zoals compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek en de premie. Geld uitgegeven aan indexatie kan dan niet meer voor andere doeleinden gebruikt worden.” Toch kan Driessen zich voorstellen dat sommige fondsen wel dat stapje zetten volgend jaar om het draagvlak te behouden.

Wet

Met uitzondering van het pensioenfonds voor de bouwsector, zijn de andere grootste pensioenfondsen nog verwijderd van die 105% gemiddelde dekkingsgraad. Zo is het gemiddelde van de laatste 12 maanden bij het grootste pensioenfonds ABP nu iets meer dan 100%. En ook bij het pensioenfonds voor zorgmedewerkers en de metaal en elektrosector ligt het iets boven die 100%.

De wet die het nieuwe pensioenstelsel mogelijk moet maken is afgelopen week naar de Raad van State gestuurd voor advies. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel komend voorjaar naar de Tweede Kamer gaat.