Nieuws/Financieel
586453139
Financieel

’Patiëntenstop Rotterdams ziekenhuis onacceptabel’

Amsterdam - Dat er geen plaats meer is voor VGZ-verzekerden bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam dit jaar, is onacceptabel. De Consumentenbond vindt dat de ruzie tussen ziekenhuis niet ten koste moet gaan van de patiënt.

De Consumentenbond trekt erover aan de bel bij zorgverzekeraar VGZ via een brief, die ook aan brancheverenigingen en het Ikazia Ziekenhuis is gestuurd.

Het ziekenhuis heeft al zoveel patiënten behandeld dat het maximum aantal dat voor dit jaar is afgesproken begin juli al bijna was bereikt. Daarom wil de zorgverzekeraar patiënten voor planbare behandelingen naar een ander ziekenhuis sturen dan het Ikazia. Dit om te voorkomen dat het volumeplafond al direct doorbroken wordt. VGZ stuurde hiervoor een brief aan huisartsen in de regio, met de vraag of ze patiënten die bij VGZ verzekerd zijn, naar andere ziekenhuizen willen doorverwijzen.

VGZ trapt op de rem

VGZ wil hiermee voorkomen dat het ziekenhuis meer zorg levert dan afgesproken. Vorig jaar overschreed het Ikazia het budget bij VGZ met ongeveer €3 miljoen, voor kosten van het ziekenhuis zelf. Nu dreigt dat tekort groter te worden en dat wil VGZ voorkomen.

Het Ikazia stelt dat het nu eenmaal groeiende is en dat de zorgverzekeraar hier niet aan mee wil werken.

De Consumentenbond is een felle criticaster van het volumeplafond dat het Ikazia in de zomer nu al heeft bereikt. Doorgaans komt dit bij andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars vaker voor in november of december.

’Verzekerde heeft contract’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, hekelt de gevolgen voor verzekerden. „Dit is de omgekeerde wereld. Verzekerden gaan voor een jaar een contract aan met een zorgverzekeraar en kunnen tussentijds niet overstappen. Ze moeten er dus van uit kunnen gaan dat zij gedurende dat jaar ook daadwerkelijk van de vooraf gekozen zorgverleners gebruik kunnen maken.”

Volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten zorgverzekeraars alleen garanderen dat er voldoende goede zorg beschikbaar is. Dit valt onder hun zorgplicht. Dat betekent niet dat ze zorg in elk ziekenhuis moeten vergoeden. Spoedzorg moet in het Ikazia Ziekenhuis overigens wel gewoon vergoed worden.

’Schuiven’

Molenaar ziet liever dat de zorgverzekeraar budgetten anders verdeelt, dan patiënten naar een ander ziekenhuis te sturen. „Als het met de budgetteringen niet uitkomt, moet er geschoven worden met budgetten tussen ziekenhuizen in plaats van met verzekerden. Daarnaast gaat de argumentatie van VGZ volledig voorbij aan de keuzevrijheid van verzekerden. Discussies tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten ze niet voeren over de rug van patiënten.’

De Consumentenbond wil met VGZ in gesprek over de ontstane situatie. Ze vreest dat patiënten hun behandelingen nu maanden uitstellen om te zorgen dat ze wel in hun voorkeursziekenhuis terecht kunnen.

Huisartsen

VGZ wil graag dat huisartsen in de regio patiënten al naar andere zorginstellingen verwijzen. Daarop lieten huisartsen via branchevereniging LHV al weten niet rekening te willen houden met volumeplafonds. „De LHV is van mening dat de huisarts geen partij is in het oplossen van problemen bij zorginkoop tussen verzekeraar en ziekenhuis.” De huisartsen willen dat de zorgverzekeraar zelf de verzekerden informeert over de ontstane situatie en dat niet de huisartsen in en om Rotterdam dat moeten doen.

VGZ heeft begin deze maand al zo’n 16.000 berichten gestuurd, meldde het eerder.