Financieel/Stan Huygens Journaal
592198562
Stan Huygens Journaal

Veelzijdige monumentenvriend viert zaterdag zijn 83ste verjaardag

Van Vollenhoven zet zich in als Koninklijke Huismeester

— „Als een monument wil overleven, dan moet er een herbestemming zijn”, zegt prof.mr. Pieter van Vollenhoven, die zaterdag 83 jaar wordt. Zomaar restaureren als nog onduidelijk is welke functie een voormalig herenhuis, kasteel, kerkgebouw of fort moet krijgen, is in zijn ogen zinloos: „Zonder herbestemming is een monument ten dode opgeschreven.”

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven in het Fort van Hoofddorp.

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven in het Fort van Hoofddorp.

Om dat besef te onderstrepen en om goede initiatieven te waarderen zijn de Pieter van Vollenhovenprijzen in het leven geroepen door het Nationaal Restauratiefonds. De voormalige fondsvoorzitter en naamgever van de prijs kwam deze onderscheiding zelf uitreiken in het Fort van Hoofddorp, één van de vier winnaars en onderdeel van de voormalige Stelling van Amsterdam.

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven in het Fort van Hoofddorp.

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven in het Fort van Hoofddorp.

De echtgenoot van prinses Margriet, tot zijn benoeming als praktijkhoogleraar risicomanagement in Twente bekend als ’meester Pieter’, verwierf een naam als de monumentenbeschermer van het Koninklijk Huis. Als voorzitter van de Commissie Herbestemming Monumenten is hij nog steeds actief, zoals hij zich ook jarenlang heeft ingezet voor Open Monumentendag: met ruim één miljoen deelnemers het grootste culturele evenement in het land.

Zorgen

„In de tijd waarin we leven is er sprake van een grote druk op de ruimte in ons land”, zei hij bij de opening van de laatste Open Monumentendag, ruim een half jaar geleden. „Denk aan de miljoen huizen die gebouwd moeten worden. De druk is aanleiding om niet meer te beschermen”, doelde hij op de afnemende behoefte om nieuwe monumenten aan te wijzen, „want alle vormen van bescherming bieden in de praktijk extra vormen van belemmeringen en daar heeft men geen zin in.”

Kritisch vervolgde hij: „Vroeger kon de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschermde stads- en dorpsgezichten aanwijzen namens de minister, maar dat is in 2009 gewijzigd.” Het is nu aan de gemeenten. „En als je nu weet dat de gemeenten niet zitten te wachten op extra belemmeringen, dan heb je wel een beetje gevoel hoe het gesteld is met die aanwijzingen. Die zorgen heb ik ook over de unieke landschappen.”

Afgezien van het Fort van Hoofddorp, dat onder meer een horecabestemming heeft, was er een Pieter van Vollenhovenprijs voor de nieuwe Katoendrukkerij in de Volmolen in Amersfoort, voor Fifth, de jazzclub en evenementenlocatie in het Nutsgebouw Regio Eindhoven, en voor het nieuwe kantoor in de Uncle Louis Store in San Nicolas (Aruba).

Vleugel

„Jammer dat de prijs niet bij ons kon worden uitgereikt”, zei Hein van Stiphout van de jazzclub„Ik had de heer Van Vollenhoven graag bij ons achter de vleugel gezien.” Dat zat er echter niet in, maar opnames waarop Van Vollenhoven speelt zijn er genoeg, vooral samen met de Gevleugelde Vrienden Louis van Dijk, Pim Jacobs en Tonny Eyk. Met hen zorgde Van Vollenhoven jarenlang voor financiering van het Fonds Slachtofferhulp, dat hij zelf oprichtte.

Ook zette hij zich onder meer in voor het natuurbeleid en met name voor het beleid rond veiligheid. De veelzijdige jarige van zaterdag is erevoorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, één van zijn bijna dertig erefuncties.