Nieuws/Financieel
599318477
Financieel

FNV-leden stemmen voor flexakkoord

Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Tuur Elzinga (FNV) in gesprek met informateur Mariëtte Hamer (ook voorzitter van de SER).

Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Tuur Elzinga (FNV) in gesprek met informateur Mariëtte Hamer (ook voorzitter van de SER).

Utrecht - Het Ledenparlement van de FNV is akkoord met de polderdeal over de arbeidsmarkt. De vakbondsleden stemden woensdagavond in met het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Tuur Elzinga (FNV) in gesprek met informateur Mariëtte Hamer (ook voorzitter van de SER).

Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Tuur Elzinga (FNV) in gesprek met informateur Mariëtte Hamer (ook voorzitter van de SER).

In totaal stemde twee derde van de vertegenwoordigers voor, een derde tegen. Het advies, met daaronder de handtekening van bonden, werkgevers en onafhankelijke kroonleden, is bedoeld als inbreng voor de kabinetsformatie.

Voorzitter Tuur Elzinga zegt in een reactie een ’omslagpunt’ dichterbij te zien komen in de aanpak van scheefgroei in Nederland. „Bij het bestrijden van de groeiende ongelijkheid hoort een nieuwe, eerlijke arbeidsmarkt die mensen meer zekerheid van werk en inkomen biedt. In dit advies wordt de vaste baan weer de norm, komt er een grote inperking van flex en stijgt het minimumloon met de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de AOW.”

Discussie

Toch ging het Ledenparlement niet zonder slag of stoot akkoord, erkent Elzinga. „We hebben een goede en inhoudelijke discussie gevoerd. Onze parlementsleden hebben zorgen over het tweede ziektejaar. Met name omdat we in de praktijk nu al zien dat er vaak met zieke werknemers wordt gesold. Daar zullen we heel scherp op blijven de komende tijd.”

Vast contract

In het advies staat dat de vaste baan het ’uitgangspunt’ moet worden bij ’structureel werk’. Als het eruitziet als vast werk, dan hoort daar ook een vast contract bij. Verder wordt uitzendwerk teruggedrongen. In plaats van maximaal 5,5 jaar kun je nog maar 3 jaar werk op uitzendbasis doen. Oproep- en nul-urencontracten mogen niet meer. En zzp’ers die minder dan 30 tot 35 euro per uur krijgen, zijn gewoon werknemers.

CNV-voorman Piet Fortuin sprak eerder van ’een historisch advies dat stevige bouwstenen biedt voor een gezonde arbeidsmarkt’. De laatste jaren onderkende zelfs het bedrijfsleven dat er te veel flexwerkers en zzp’ers zijn bijgekomen die te weinig zekerheden hebben. Die draai in werkgeversland is nu vastgelegd in het akkoord.

Vastgesteld

De achterbannen van de kleinere vakbonden CNV en VCP en werkgeversclubs stemden eerder al voor. Het advies kan zo vrijdag officieel worden vastgesteld in de raadsvergadering van de SER.