Nieuws/Financieel
600493532
Financieel

Niet-financiële bedrijven boeken iets minder winst

Den Haag - De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van het jaar uit op 67,8 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is het tweede kwartaal op rij waarin de winst lager is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De operationele winst en de winst van buitenlandse dochters vormen het grootste deel van de brutowinst voor belasting, aldus het statistiekbureau. De afname van de winst in het derde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de afname van de winsten van buitenlandse dochterondernemingen. Deze waren 2,1 miljard euro lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar.

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 2,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam deels door een toename van de werkgelegenheid en deels door stijgende lonen.