Financieel/Geld
61210
Geld

Inspraaktermijn sluit maandag

Veel reacties operfpachtplan

Erfpacht blijft een heikel punt in de stad.

Erfpacht blijft een heikel punt in de stad.

Amsterdam - Er zijn al meer dan drieduizend inspraakreacties op het erfpachtplan van wethouder Eric van der Burg. De reacties worden nu verwerkt, voordat in mei een voorstel naar de gemeenteraad gaat.

Erfpacht blijft een heikel punt in de stad.

Erfpacht blijft een heikel punt in de stad.

Tot en met maandag kunnen inwoners hun ongenoegen, twijfels of steun uiten, waarna de inspraaktermijn sluit. ,,De voorstellen hebben een enorme impact op het leven van een aantal Amsterdammers, daarover is geen misverstand”, zei VVD’er Van der Burg.

In de gemeenteraad werd gesproken over de bepaling van de grondwaarde in de nieuwe erfpachtplannen. Wethouder Van der Burg deelde mee dat de meeste zorg bij erfpachters uitgaat naar het bepalen van de prijs van de grondwaarde, de hoogte van de canon en de hoogte van de afkoopsom.

Fractievoorzitters Diederik Boomsma (CDA) en Marjolein Moorman (PvdA) wilden toezeggingen van Van der Burg dat hij ingaat op de zorgen van Amsterdammers over de wijze van vaststellen van de grondwaarde. Zij dreigden met een motie. Die werd ingetrokken, nadat de wethouder toezegde daarop in te gaan in een notitie die hij de raad toestuurt.

Raadslid Wil van Soest van de Partij van de Ouderen pleit intussen voor een onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de plannen van het stadsbestuur. „De gemeente maakt op een schandalige wijze misbruik van haar grondmonopolie en zadelt haar burgers op met enorme lastenverzwaringen”, aldus het raadslid.

De Partij van de Ouderen vindt dat de gemeente Amsterdam zich schuldig maakt aan ’onbehoorlijk bestuur’.