Financieel/Nieuws
61395
Nieuws

Column Herman Bouter

Veel actieve beleggingsfondsen volgen slechts index

Deze week werden de resultaten van een onderzoek bekend gemaakt waarbij actief beheerde beleggingsfondsen tegen het licht werden gehouden. Daaruit kwam naar voren dat hieronder veel smokkelfondsen bevinden, omdat hun portefeuilles nauwelijks afwijken van de index.

Het onderzoek volgt na een doorlichting van de Eurpean Securities and Markets Authority (ESMA) van vorig jaar waarbij de conclusie was dat 15% van de actief beheerde beleggingsfondsen in de praktijk niet actief beheerd werden. Op zich is dat niet erg, ware het niet dat actief beheerde beleggingsfondsen fors meer kosten in rekening brengen dan passieve fondsen.

De ESMA wilde de namen van deze fondsen niet noemen. Dat was voor Better Finance reden om het onderzoek te reconstrueren om alsnog man en paard bekend te maken. Op de lijst komen grote fondsaanbieders voor als Amundi, Fidelity, Henderson, JP Morgan en Schroders. Ook NN en Robeco staan op de lijst.

De aanbieders lieten in een reactie weten dat het onderzoek gedateerd is. De analyse betreft de periode 2009-2014 en verschillende fondsen zijn sinds die tijd actiever gaan beleggen. Daarmee geven de aanbieders die dit argument hanteren toe dat zij in het verleden te hoge kosten in rekening hebben gebracht. Een andere bezwaar is dat het onderzoek niet nauwkeurig genoeg zou zijn geweest.

Zorgelijk is dat 1.172 van de 2.332 fondsen onvoldoende informatie geven om de resultaten mee te kunnen nemen in het onderzoek. Daarnaast geven 147 beleggingsfondsen geen benchmark aan in hun prospectus, waardoor het volgens het rapport ook niet mogelijk is deze fondsen te onderzoeken. Van de resterende 1.013 beleggingsfondsen, 43% van de totaal onderzochte fondsen, worden 165 beleggingsfondsen (16%) bestempeld als potentieel smokkelfonds volgens de normen van de ESMA.

Belangrijker nog dan de absolute cijfers is dat er nog immer knollen voor citroenen worden verkocht, terwijl het al bijna 8 jaar geleden is dat de commissie Maas tot de conclusie kwam het vertrouwen te herstellen door het klantbelang centraal te stellen. Zal het nog zo ver komen?