Financieel/Ondernemen
61497612
Ondernemen

Minder zorgen over voortbestaan bedrijf

Hoewel er nog steeds beperkende maatregelen gelden vanwege het coronavirus, ziet de reisbranche de toekomst weer zonnig in.

Hoewel er nog steeds beperkende maatregelen gelden vanwege het coronavirus, ziet de reisbranche de toekomst weer zonnig in.

Amsterdam - Ondernemers krijgen steeds meer vertrouwen in het voortbestaan van het eigen bedrijf tijdens de coronacrisis. Vooral de reisbranche ziet het weer zonnig in. Vergeleken met mei steeg het aantal reisondernemers dat verwacht minstens nog een jaar te kunnen overleven met 41 punten naar 51%. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin juni onder bedrijven werd gehouden.

Hoewel er nog steeds beperkende maatregelen gelden vanwege het coronavirus, ziet de reisbranche de toekomst weer zonnig in.

Hoewel er nog steeds beperkende maatregelen gelden vanwege het coronavirus, ziet de reisbranche de toekomst weer zonnig in.

In de meeste sectoren dacht meer dan de helft van de bedrijven in juni minstens nog een jaar te bestaan. In mei gold dit nog alleen in de onroerend goed sector, de detailhandel en de informatie en communicatie. Het toegenomen vertrouwen is vooral zichtbaar in de zakelijke dienstverlening. Vergeleken met mei steeg het aantal zakelijke dienstverleners dat verwacht minstens nog een jaar te kunnen overleven met 16 punten naar 57%. Naast de reisbranche, nam ook het vertrouwen in de continuïteit sterk toe bij uitzendbureaus, juridische diensten, en beveiligingsbedrijven.

Horeca

In de horeca (25%) en bij bedrijven in de sport, cultuur en recreatie (38%) blijft het vertrouwen het laagst. Van mei naar juni groeide het aantal bedrijven dat verwachtte minstens nog een jaar te bestaan in deze sectoren wel met respectievelijk 4 en 14 punten. In de horeca dacht een derde van de bedrijven het in de huidige omstandigheden nog 5 maanden of korter te kunnen volhouden, terwijl 30% aangaf niet te kunnen zeggen wat de overlevingskansen zijn. In de cultuur, sport en recreatie kan eveneens 30% van de bedrijven de overlevingskansen niet inschatten, terwijl 19% dacht nog 5 maanden of korter te kunnen voortbestaan.

In de verhuur en handel in onroerend goed is het vertrouwen in het voortbestaan het hoogst, 75% procent van de bedrijven dacht het in juni minstens nog een jaar te kunnen volhouden, evenveel als in mei. In de detailhandel ging in juni 69% van de bedrijven uit van nog minimaal twaalf maanden voortbestaan, 4 procentpunten meer dan in mei.