Nieuws/Financieel
615465187
Financieel

DNB: inkomstenbelasting kan omlaag

AMSTERDAM - De economie van Nederland draait op dit moment goed, maar de regering doet er goed aan maatregelen te nemen om de groei ook in de toekomst te stimuleren. Den Haag zou onder andere de inkomstenbelasting kunnen verlagen. Dat zegt president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot in het actualiteitenprogramma Buitenhof.

Knot geeft de Nederlandse economie op dit moment een 9 als rapportcijfer, verwijzend naar de lage werkloosheid en de staatsschuld. „Maar als je een 9 hebt, dan kan het alleen maar minder worden”, waarschuwt Knot. „De groei gaat afzwakken, dat kan niet anders. Je loopt tegen de grenzen van je capaciteit aan en de arbeidsmarkt is ontzettend krap.”

Om ruimte voor groei te behouden zou Den Haag eraan kunnen denken de inkomstenbelasting te verlagen, stelt de DNB-president. „Uiteindelijk denk ik dat dat de meest verstorende belasting is”, aldus Knot. Hoever deze belasting omlaag kan, laat de centralebankpresident over aan de politiek. „Daar zijn kundige mensen voor op het ministerie van Financiën. Ik geef alleen de richting aan.”

Ook bepaalde delen van de vermogensbelasting kunnen volgens Knot op de schop. Daarnaast herhaalde hij in Buitenhof zijn pleidooi voor verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek, omdat die huizenkopers bevoordeelt ten opzichte van huurders. Ook extra investeringen in kennis en de overstap op duurzame energiebronnen kunnen de economische groei volgens Knot stimuleren. Wel waarschuwt hij voor te onbezonnen uitgaven, want een buffer in de staatskas blijft nodig.” Als je een recessie krijgt, zou het mooi zijn dat we dan niet op de rem hoeven te trappen.”

Knot ging ook in op de lage rente, die ABN Amro er onlangs toe noopte de rente voor spaarrekeningen te verlagen tot nul procent. Hoewel het „jammer is dat een hele generatie opgroeit zonder de sensatie van rente op spaargeld” denkt hij dat sparen ook bij 0 procent rente zin heeft. „Ik spaar ook, omdat ik nog dingen wil doen in mijn leven.”

Voor diegenen die hopen op een spoedig einde aan lage rentes, die onder andere pensioenfondsen dwarszitten, had Knot een onaangename voorspelling. Het huidige lage niveau zal volgens de DNB-president de komende jaren niet fundamenteel veranderen.