Nieuws/Financieel
620025314
Financieel

Staat wil langer profiteren van lage rente

Den Haag - De Nederlandse staat wil bij de financiering van de staatsschuld langer profiteren van de lage rente. Daarom wordt de gemiddelde looptijd van de schuld- en swapportefeuille de komende jaren geleidelijk verlengd richting de 8 jaar, van de huidige 6,4 jaar.

Hierdoor worden de huidige lage rentes voor een langere periode vastgelegd, staat in een nieuw beleidskader dat minister Wopke Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer heeft verstuurd. Tevens wordt het plafond voor het zogeheten 'renterisicobedrag' voor de korte termijn verhoogd van 18 naar 30 procent. Dat zou passen bij het huidige, lagere niveau van de staatsschuld. Het nieuwe beleidskader geldt in principe voor de komende zes jaar.