Financieel/Geld
631125792
Geld

CBS: Nederlanders in periode van 50 jaar ruim twee keer zo rijk

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders zijn in tijdsbestek van 50 jaar ruim twee keer zo rijk geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat het jaarlijkse beschikbare inkomen dat kan worden gebruikt voor het betalen van woonlasten, boodschappen, maar ook voor uitjes sinds 1969 is verdubbeld van €10.300 naar €21.900.

Het geld dat iemand op z’n rekening krijgt na aftrek van belastingen en premies lag daarmee vorig jaar 112 procent hoger dan in 1969. Daarbij houdt het CBS rekening met de opgelopen inflatie. De kerngetallen van 1969 zijn omgerekend tot het prijsniveau van 2020.

We niet alleen twee keer zo rijk geworden, maar zijn we daar ook naar gaan leven. Zo is onder meer het bezit van auto’s, consumentenelektronica en andere luxeproducten in de meetperiode hard gestegen.

Beschikbaar inkomen

De stijging van het beschikbare inkomen tussen 2001 en 2008 stagneerde wat. Volgens het statistiekbureau komt dat omdat belastingen en premies toen hoger lagen, vooral om voor de gestegen zorgkosten te compenseren. Ook na 2008 nam de groei van het inkomen nauwelijks toe, wat weer het gevolg was van de economische crisis. Tijdens de crisisjaren daalde de werkgelegenheid en namen de cao-lonen nauwelijks toe tot en met 2013.

In coronajaar 2020 bleven de inkomens van de huishoudens wel doorgroeien. Dat is te verklaren door eerder gemaakte cao-loonafspraken, en doordat de werkloosheid maar beperkt toenam dankzij een uitgebreid steunpakket van de overheid. Het bruto binnenlands product (bbp), waarmee het CBS de grootte van de economie bepaalt, kromp vorig jaar wel.