Nieuws/Financieel
636182126
Financieel

Inflatie stijgt naar 2,7 procent, vooral door energiekosten

De benzineprijs is tot ruim €2 per liter gestegen.

De benzineprijs is tot ruim €2 per liter gestegen.

DEN HAAG (ANP) - De inflatie in Nederland is in september uitgekomen op 2,7% op jaarbasis. Daarmee stegen de prijzen voor goederen en diensten wat harder dan een maand eerder, toen het leven voor consumenten in doorsnee 2,4% duurder werd. Vooral de energierekening viel hoger uit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De benzineprijs is tot ruim €2 per liter gestegen.

De benzineprijs is tot ruim €2 per liter gestegen.

Voor energie moest gemiddeld bijna een vijfde meer worden betaald in vergelijking met september 2020. Dat was in augustus nog krap 14%. Naast de rekening voor gas en stroom liepen ook de brandstofprijzen aan de pomp op, wat een verhogend effect op de inflatie had.

Onderwijs goedkoper

Daartegenover betaalden studenten minder voor het volgen van onderwijs, wat weer een drukkend effect had op de geldontwaarding. Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten het college- of cursusgeld voor dit schooljaar met 50% te verlagen.

Volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode waren goederen en diensten in Nederland vorige maand 3% duurder dan een jaar eerder, tegen 2,7% in augustus. In de eurozone steeg de geldontwaarding naar 3,4%, wat het hoogste niveau is sinds september 2008. In de Europese meetmethode wordt geen rekening gehouden met de kosten van het wonen in de eigen woning. In het inflatiecijfer van het CBS worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Energiespecialist Jilles van den Beukel legt in deze video uit waarom er vast nagedacht moet worden over steunpakketten voor gedupeerde bedrijven. Tekst loopt door onder de video: