Nieuws/Financieel
637072959
Financieel

Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66: ’Misgelopen pensioengeld compenseren’

Amsterdam - De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 willen dat gepensioneerden eerst hun misgelopen indexatie krijgen voordat hun opgebouwde pensioenvermogen wordt overgeheveld in het nieuwe stelsel. Dat schrijven zij in een brief aan de vier coalitiefracties.

Veel pensioenfondsen hebben al meer dan tien jaar de pensioenen niet verhoogd waardoor een fors koopkrachtverlies is opgebouwd, soms van meer dan 25 procent. „Voorkomen moet worden dat gepensioneerden starten met een indexatieachterstand die nooit meer in te halen is”, aldus de bezorgde ouderen. „Anders dreigt een hele generatie gepensioneerden die nooit een indexatie hebben gekend.”

’Kijk naar de inhaalindexatie’

Minie Walma, voorzitter VVD Senioren in de Samenleving, bevestigt dat de brief donderdagavond naar de Kamerfracties is verstuurd. „Deze generatie ouderen heeft geen enkele gelegenheid om de gemiste indexatie nog in te halen”, zegt zij. „Wie nog niet met pensioen is heeft nog wel de tijd om de achterstand goed te maken. Daarom moet er naar inhaalindexatie gekeken worden.”

Ze is blij dat pensioenfonds ABP naast een indexatie van 2,39 procent per 1 juli ook een klein beetje extra geeft aan gepensioneerden. Over de maanden januari tot en met juni krijgen ouderen bij ABP eenmalig 1,2 procent erbij. Maar dat maakt het koopkrachtverlies bij lange na niet goed. Ook metaalfonds PME verhoogt het pensioen, met 1,39 procent, maar heeft geen inhaalindexatie.

"Fundament van de samenleving mag niet verwaarloosd worden"

„Senioren zijn het fundament van de samenleving waarop veel zaken zijn gebouwd”, aldus Walma van VVD Senioren. „Dat fundament mag je niet verwaarlozen. Het zou getuigen van solidariteit als inhaalindexatie op de een of andere manier geregeld wordt.”

Bij metaalfonds PME was voor het laatst in 2008 geïndexeerd, bij ABP in 2010 voor het laatst. Inclusief de extreme prijsstijgingen dit jaar, telt de inflatie van 2009 tot eind 2022 inmiddels op tot 34 procent. Dat betekent dat ouderen een steeds groter koopkrachtverlies hebben over hun aanvullende pensioen.

Brandbrief

In januari stuurden de drie seniorenafdelingen een brandbrief over de AOW. Toen eisten ze dat die zou worden gekoppeld aan de extra verhoging van het minimumloon met 7,5 procent. In de Voorjaarsnota is die koppeling er uiteindelijk gekomen.

Tussen 2023 en 2027 moeten alle pensioenfondsen overstappen op een nieuw pensioensysteem. Daarbij worden honderden miljarden aan pensioenvermogen overgeheveld van het huidige naar een nieuw pensioencontract. Dat gepensioneerden daarbij dit opgelopen koopkrachtverlies zouden moeten accepteren noemen de senioren van VVD, CDA en D66 ’een inbreuk in op de eigendomsrechten van deelnemers en pensioengerechtigden’.