Financieel/Ondernemen
653706543
Ondernemen

Hoge Raad: ondernemer mag af van renteswaps

Onder meer binnenvaartondernemers zitten met renteswaps opgescheept.

Onder meer binnenvaartondernemers zitten met renteswaps opgescheept.

DEN HAAG - Een ondernemer die van zijn bank onvoldoende informatie heeft gekregen bij het afsluiten van een zogeheten renteswap, kan zich volgens de Hoge Raad beroepen op vernietiging van die overeenkomst wegens een onjuiste voorstelling van zaken. Daarvoor is niet nodig dat hij nadeel heeft geleden door de precieze omstandigheid die hij niet goed begrepen had.

Onder meer binnenvaartondernemers zitten met renteswaps opgescheept.

Onder meer binnenvaartondernemers zitten met renteswaps opgescheept.

Dat is de essentie van de antwoorden van de Hoge Raad op vragen van de rechtbank Amsterdam, die de zaak verder behandelt. Het gaat om een ondernemer die vindt dat ABN Amro hem onvoldoende informatie heeft gegeven toen hij zijn renteswap overeenkwam. Hij stelt dat hij het ingewikkelde financiële product niet zou hebben gesloten als hij wel goed zou zijn geïnformeerd.

ABN Amro stelt in een reactie dat de Hoge Raad ook antwoord heeft gegeven op de vraag welke norm geldt om vast te stellen of de klant niet goed is geïnformeerd en wat de gevolgen daarvan precies zijn. Daarbij zou de hoogste rechter uitgaan van een norm die minder zwaar is dan eerder hiervoor was opgelegd. Ook zegt de Hoge Raad volgens ABN Amro dat in het geval van dwaling het niet zomaar betekent dat de bank alle betaalde bedragen moet terugbetalen aan de ondernemer.

Uitleg

De Hoge Raad stelt dat de bank een klant goed heeft geïnformeerd als deze klant met ’redelijke inspanning’ in de algemene productinformatie informatie alle kenmerken en risico’s kan begrijpen. Als deze uitleg niet goed is verschaft, mag de mkb’er zich van de Hoge Raad zelfs ’dwaling’ beroepen als de renteswap niet tot schade heeft geleid.

Recht op volledige terugbetaling is er echter niet. Van de Hoge Raad moet worden omgerekend in welke financiële situatie de klant op dit moment zou verkeren als er geen renteswap was afgesloten. Bij een voordeel dankzij de renteswap zou dit praktisch kunnen betekenen dat er geld aan de bank terugbetaald moet worden.

De affaire met de rentederivaten speelt al een lange tijd. Banken hebben in het verleden duizenden ondernemers met deze producten opgescheept. Onder meer boeren en binnenvaartschippers zijn hierdoor in grote financiële moeilijkheden gekomen. De betrokken banken gingen een paar jaar geleden al akkoord met een grote compensatieregeling, maar niet iedereen kan zich daar in vinden. Vandaar dat er nog steeds rechtszaken over de kwestie worden gevoerd. In de overige zaken die momenteel worden gevoerd zal het inzicht van de Hoge Raad worden meegenomen.