Financieel/Geld
659655025
Geld

Kans groot dat Airbnb servicekosten terug moet betalen

Amsterdam is een populaire stad voor Airbnb-verhuur

Amsterdam is een populaire stad voor Airbnb-verhuur

Amsterdam - De kans dat klanten hun betaalde servicekosten aan Airbnb terugkrijgen wordt steeds groter. Dat blijkt uit een advies van de Advocaat Generaal aan de Hoge Raad.

Amsterdam is een populaire stad voor Airbnb-verhuur

Amsterdam is een populaire stad voor Airbnb-verhuur

Het platform voor woningverhuur rekent zowel aan huurders en verhuurders servicekosten en dat is in Nederland verboden, zo oordeelde de rechtbank in 2020 al. Argumenten van Airbnb dat het wel is toegestaan om deze kosten te verdelen tussen huurder en verhuurder, snijdt volgens de Advocaat Generaal geen hout.

Het verbod op het in rekening brengen van deze kosten, houdt in dat deze alleen aan de verhuurder gerekend mogen worden. De Advocaat Generaal stelt nu in het advies aan de Hoge Raad dat deze consumenten met deze eis in hun recht staan.

Doorgaans wordt het advies van de Advocaat Generaal overgenomen. Het verbod mag dan ooit ingegeven zijn om misstanden op de woningmarkt aan te maken, het geldt wel degelijk ook voor online bemiddelingsplatforms zoals Airbnb, zo staat in het advies dat in lijn is met een eerdere uitspraak in een gelijksoortige zaak tegen Booking.com.

Claims

Verschillende claimclubs, waaronder Claimservice van de Consumentenbond, eisen terugbetaling van die kosten. Het gaat om gemiddeld zo’n €250 per klant.

Airbnb sleepte op zijn beurt weer deze consumenten voor de rechter, om te voorkomen dat het bedrijf een hausse van dit soort claims aan de broek zou krijgen.

Bij Claimservice hebben zich nu 41.000 mensen gemeld om die kosten terugbetaald te krijgen. Inmiddels hebben ook zich andere claimclubs zich op deze zaak gestort. In totaal gaat het volgens de Consumentenbond om een miljoen mensen die ten onrechte die service kosten hebben betaald.