Financieel/Geld
664662826
Geld

Waterschapsbelasting gaat iets omhoog in 2021

Haarlem - Per 2021 wordt de jaarlijkse aanslag waterschapsbelastingen weer iets duurder. De waterschapsbelastingen voor een gemiddeld gezin met een koopwoning van €250.000 nemen volgend jaar toe met circa €9.

De Unie van Waterschappen spreekt in een eerste prognose van een beperkte stijging, met 2,6% circa 1% boven de inflatie. Een doorsnee familie betaalt volgend jaar gemiddeld €355 aan waterschapsbelastingen.

De precieze hoogte van de belastingen verschilt per waterschap, die allemaal met andere omstandigheden te maken hebben voor het waterbeheer. De verhoging varieert verder per gezinsgrootte en is niet alleen van toepassing op huurders en eigenaren van woningen, maar ook op (agrarische) bedrijven en grondeigenaren. De percentages van de verhoging variëren van 2,3% tot 2,9%.

Investeringen

Toine Poppelaars, portefeuillehouder financiën in het bestuur van de Unie van Waterschappen, zegt dat de waterschappen ruim €1,7 miljard per jaar investeren in het waterbeheer. Daarmee zorgen de waterschappen voor veilige dijken, schoon water en voorbereidingen op wateroverlast en droogte.

De besturen van de 21 waterschappen stellen de komende weken de uiteindelijke belastingtarieven vast, die per regio verschillen. Aanslagen worden in de meeste gevallen in maart volgend jaar verstuurd.