Nieuws/Financieel
668682
Financieel

Fors ondergewaardeerd aandeel

Het Add Value Fund stelt dat uitgever Koninklijke Brill de potentie heeft om uit te groeien tot een middelgrote smallcap-onderneming met een hoog koerspotentieel.

Brill is de afgelopen jaren op succesvolle wijze getransformeerd van een traditionele uitgever naar een moderne aanbieder van digitale wetenschappelijke content met een sterke technologische basis, stelt de in Nederlandse small- en midcaps gespecialiseerde analist. Daarbij is de productportfolio verder gestroomlijnd. Het verdienmodel van Brill is gestoeld op een sterke balans (met een solvabiliteit van bijna 60%), vindt het Add Value Fund. Naast vooruit ontvangen abonnementsinkomsten uit de tijdschriftenportefeuille zijn er ook abonnementsinkomsten op onderwerpcollecties en databanken waardoor circa 40% van de omzet een wederkerend karakter heeft. Bijna 77% daarvan wordt vooruitbetaald. Stille reserve en onderwaardering De waarde van de zelf ontwikkelde naslagwerken en tijdschriftenportefeuille (Foto: Christian Senger) staat vanwege accountantsregels niet op de balans. Op basis van overnames in de sector schat het Add Value Fund deze ‘stille reserve’ op een verborgen waarde van ruim 32 miljoen euro, ofwel ruim 60% van de huidige beurswaarde. Inclusief de geschatte waarde van de boekenportefeuille komt de waardering van Brill daarmee op 67 miljoen euro, ofwel EUR 35,74 per aandeel. De huidige beurskoers impliceert derhalve een discount van 30%, ofwel ruim 42% koerspotentieel. Ook op basis van andere waarderingsmethodieken noteren de aandelen Brill met een forse discount van 24 tot 77% ten opzichte van beursgenoteerde sectorgenoten. Outlook voor Koninklijke Brill • Op termijn zal de tijdschriftenportefeuille circa 50% van de omzet uitmaken (2014: 30%). De digitale omzet zal mede hierdoor kunnen groeien van 50% naar 55 tot 65% van de omzet. • De omzet zal in de periode van 2015 tot en met 2017 met circa 20% stijgen van EUR 29,7 miljoen in 2014 naar ongeveer EUR 36 miljoen in 2017. • Door een stijgende tijdschriftenomzet met bovengemiddeld emarges komt de geformuleerde doelstelling - een EBITDA van 20% van de omzet - in zicht.  • In dit scenario zal de nettowinst in 2017 uitkomen op EUR 4,6 miljoen. Bijna een verdubbeling van de nettowinst ten opzichte van 2014. • Bij een gelijkblijvend aantal uitstaande aandelen zal de winst per aandeel in 2017 dan uitkomen op EUR 2,45 per aandeel, een stijging van 87% ten opzichte van 2014. Oftewel een samengestelde groei van de winst per aandeel van 23% op jaarbasis. Met behoud van de huidige beurswaardering van 17,7 maal de verwachte winst van 2015, formuleert Add Value Fund een koersdoel van EUR 43,37 per aandeel in 2017. Inclusief het verwachte toekomstige dividendrendement kan het totaalrendement - koerswinst plus dividenden - uitkomen op bijna 90%.     Beleggers Belangen hanteert een houdadvies voor Brill. Bekijk hier de laatste update (27 februari)