Financieel/Carrière
669061542
Carrière

’Cao-lonen in 40 jaar niet zo sterk gestegen’

DEN HAAG (ANP) - De lonen van werknemers in cao’s zijn in veertig jaar niet zo hard gestegen. Volgens adviseur voor arbeidsvoorwaarden AWVN was de gemiddelde loonafspraak vorige maand 4,7%. Daarmee gaan de lonen nog niet zo hard omhoog als de kosten voor de dagelijkse levensbehoeften.

Sinds de jaarwisseling zijn 283 cao’s afgesloten, voor in totaal 2,7 miljoen werknemers. Met de oktobercijfers erbij is de gemiddelde loonstijging in cao’s 3,5%. In oktober kwamen zeventien nieuwe cao’s tot stand. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren voor oktober.

Krappe arbeidsmarkt

De relatief sterke stijging heeft alles te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen zich daardoor niet veroorloven om personeel maar weinig extra loon te bieden. Daarnaast maken veel werknemers zich zorgen over de hoge inflatie, waarvoor ze ook gecompenseerd willen worden. Ook groeide de Nederlandse economie de afgelopen kwartalen sterk.

Als het aan vakbond FNV ligt moeten de lonen in Nederland nog veel harder omhoog. De bond wil dat de cao-lonen volgend jaar met 14,3% verhoogd worden om de koopkracht van mensen op peil te houden. Dat is gelijk aan de inflatie over de maand oktober. „Dit is voor het komend jaar het uitgangspunt voor wat we op tafel leggen”, stelde FNV eerder deze week.

Inflatie aanjagen

De Nederlandsche Bank (DNB) zag onlangs ook nog ruimte voor extra loonstijgingen in het bedrijfsleven. Maar automatische prijscompensatie, waarbij de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, zou geen goed idee zijn. Het gevaar dat hogere lonen de inflatie extra kunnen aanjagen, ligt namelijk op de loer. De kans dat dit laatste gebeurt lijkt vooralsnog wel beperkt. De toezichthouder gaf aan dat de winstmarges van bedrijven in doorsnee nog goed zijn. Daarmee hoeven loonstijgingen ook niet direct te leiden tot hogere prijzen.