Financieel/Stan Huygens Journaal
68044557
Stan Huygens Journaal

Hoe denkt u over de gebouwde omgeving?

Jhr. Robert Quarles van Ufford bij kasteel Sterkenburg.

Jhr. Robert Quarles van Ufford bij kasteel Sterkenburg.

Wie het weet, die mag het zeggen, luidt zo ongeveer de uitnodiging van de Europese Unie aan alle Europeanen. Dit geldt ook voor onze toekomstige huizen, parken, steden, natuur en bedrijfsterreinen. Hoe moet de gebouwde omgeving eruit gaan zien? Jhr. Robert Quarles van Ufford is degene die in ons land de gesprekken hierover organiseert, namens de Europese erfgoed-club Europa Nostra.

Jhr. Robert Quarles van Ufford bij kasteel Sterkenburg.

Jhr. Robert Quarles van Ufford bij kasteel Sterkenburg.

Quarles van Ufford omschrijft hoe het vaak fel bekritiseerde Europa op zoek is naar aansluiting. ,,Kunnen jullie de bal niet in de goede richting trappen”, luidt eigenlijk het verzoek, ,,dan kunnen wij dat vanuit Brussel ondersteunen.” En zo komt Europa ook weer eens ànders in het nieuws.

Voor vernieuwing van de gebouwde omgeving luidt de vraag vanuit Brussel onder meer: ,,Hoe kunnen we op een nieuwe manier bouwen, zodat de natuur intact blijft en het landschap mooier wordt, in plaats van aangetast.” En dat in aansluiting bij de gebouwde omgeving. In ons land zijn dat de grachtenpanden, de historische dorpskernen, de molens, de buitenplaatsen en de oude binnensteden: ,,Cultureel erfgoed vertegenwoordigt de ziel en waarden van Europa”, volgens Eurcommissaris Mariya Gabriel.

Kasteel Amerongen

Kasteel Amerongen

Quarles van Ufford, sinds begin deze maand voorzitter van de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS), omschrijft waarom dit streven het ’New European Bauhaus’ is gedoopt: ,,Het verwijst naar Bauhaus, de vernieuwende stroming die in het begin van de twintigste eeuw ook in de architectuur antwoorden bood op de vraagstukken van toen.” In onze tijd moet het nieuwe bouwen vooral aansluiten bij een milieuvriendelijke economie.

Hij voegt eraan toe: ,,Het New European Bauhaus is, oneerbiedig gezegd, een grote prijsvraag. Het gaat nu meer om de discussie, dan om een panklaar pakket aan regels. Dus juist níet iets dat wordt opgelegd vanuit Brussel. Dat is immers waarom landen als Groot-Brittannië weglopen.”

Degenen die worden uitgedaagd om hun stem te laten horen, zijn niet alleen particulieren die de zoektermen ’New European Bauhaus’ kunnen intikken op internet om hun inzichten te delen. Europa Nostra roept binnen de lidstaten ook de monumenten-sector op om hun inzichten te delen: organisaties als de Bond Heemschut, Natuurmonumenten, de vereniging Hendrick de Keyser en natuurlijk de NKS.

Het Vredespaleis in Den Haag.

Het Vredespaleis in Den Haag.

Europa Nostra vraagt om de gesprekken te organiseren in monumenten die een Europese prijs wonnen, waaronder in ons land de Portugese Synagoge en de Westergasfabriek, beide in Amsterdam, het Vredespaleis in Den Haag, de kathedraal Sint Bavo in Haarlem of Huis Doorn, waar de afgezette Duitse keizer Wilhelm II verbleef in Doorn. ,,We denken ook na over kasteel Middachten en kasteel Amerongen”, zegt de voorzitter van de kastelenstichting. Hij nam het voorzitterschap over van interim-voorzitter Max graaf Schimmelpenninck.

Quarles kan een internationaal erfgoed-kopstuk genoemd worden: hij was onder meer directeur van de Nederlandse Monumentenorganisatie en hij was afgelopen tien jaar voorzitter van ICOMOS, het wetenschappelijk adviesorgaan van Unesco op het gebied van Werelderfgoed.