68433
Geld

Doorstromer stut hypotheekmarkt

Starters houden de groei niet bij.

Starters houden de groei niet bij.

Utrecht - Van een onzer verslaggeefsters De explosieve groei van doorstromers heeft van 2016 het beste hypotheekjaar gemaakt sinds de crisis. Het marktaandeel van de top drie banken op de hypotheekmarkt groeide eveneens, naar 55%.

Starters houden de groei niet bij.

Starters houden de groei niet bij.

Werd in 2015 voor €33 miljard aan hypotheken verstrekt aan mensen die van een koophuis verhuizen naar een nieuw koophuis (doorstromers), in 2016 bedroeg dit €44 miljard. Dit blijkt uit de Hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim over 2016.

De totale Nederlandse hypotheekomzet over 2016 kwam uit op €81 miljard, een stijging ten opzichte van 2015 van 25%. Zowel het aantal verkochte hypotheken als de gemiddelde hypotheeksom nam flink toe. Een groot deel van de groei is toe te schrijven aan de toename van het aantal doorstromers. „Starters hebben het moeilijker en houden de groei van de markt niet bij”, aldus Joppe Smit, senior manager bij IG&H Consulting & interim. Het aandeel van doorstromers beslaat inmiddels meer dan de helft van de markt.

Verder nam het marktaandeel van de top drie banken weer toe. In 2015 viel dat terug tot ruim onder de 50%. Verzekeraars, pensioenfondsen en regiepartijen wisten in dit gat te stappen. In 2016 veranderde dat beeld weer. De top drie banken behaalden in het vierde kwartaal van 2016 weer een gezamenlijk marktaandeel van ruim 55%.

Een verklaring hiervoor is dat banken doorstromers specifiekere producten bieden: oude hypotheekvormen als de bankspaarhypotheek kunnen bijvoorbeeld niet bij elke geldverstrekker worden meegenomen.