Financieel/Geld
688545290
Geld

Onderhandelaars akkoord over nieuwe cao voor voortgezet onderwijs

Onderwijzers voortgezet onderwijs krijgen er 4,75% bij.

Onderwijzers voortgezet onderwijs krijgen er 4,75% bij.

DEN HAAG (ANP) - De vakbonden en de VO-raad hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijspersoneel gaat er daarin 4,75 procent op vooruit.

Onderwijzers voortgezet onderwijs krijgen er 4,75% bij.

Onderwijzers voortgezet onderwijs krijgen er 4,75% bij.

Ook is overeenstemming bereikt over hoe de 300 miljoen euro besteed wordt, die beschikbaar is gesteld door het kabinet om de werkdruk te verlichten.

Volgens de VO-raad wordt de helft van dat geld uitgegeven aan „een collectieve aanpak waarin schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel gezamenlijk in overleg treden over de op hun school te nemen maatregelen.” Dan zou het bijvoorbeeld gaan om extra ondersteuning voor docenten of begeleiding voor leerlingen.

„De andere helft van de beschikbare middelen wordt besteed via een individuele component, waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting”, zo meldt de raad.

Verhoging

„Concreet betekent dit dat de omvang van het zogenaamd persoonlijke budget met veertig uren wordt verhoogd naar negentig uur. Hierdoor kan extra tijd ontstaan voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering of het voorbereiden van lessen.”

Vanuit de Algemene Onderwijsbond (AOb) was er de vrees dat de door de overheid toegezegde miljoenen „weggerommeld” zouden worden door de werkgevers, omdat de besteding ervan te veel overgelaten zou worden aan de onderwijsteams. Daardoor zou er weinig overblijven voor individuele werkdrukverlaging.

Naast de loonsverhoging krijgen medewerkers met een volledige aanstelling in de nieuwe cao eenmalig 500 euro. Ondersteunend personeel krijgt een jaarlijkse uitkering van 275 euro. Als de leden van de vakbonden en de VO-raad ook instemmen, geldt de cao met terugwerkende kracht vanaf januari en blijft die tot mei volgend jaar van kracht.

’Blij’

Onderwijsminister Dennis Wiersma is blij en noemt het „goed dat dit cao-akkoord er ligt.” Het akkoord „zorgt voor meer loon, minder werkdruk en meer tijd voor bijscholing voor leraren op middelbare scholen.

Hiermee geven vakbonden en werkgevers uitvoering aan verschillende afspraken uit het Onderwijsakkoord, dat we dit voorjaar sloten.” Het geld dat het kabinet jaarlijks investeert in het voortgezet onderwijs komt „nu zo snel mogelijk op de middelbare scholen terecht”, aldus de bewindsman.