Financieel/Geld
69100
Geld

Alternatief voor doorsneepremie complex

Het wijzigen van het huidige systeem waarbij jong en oud een gelijke pensioenpremie betalen, de zogeheten doorsneepremie, is complexer dan je zou denken.

Daarvoor waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO in een rapport dat de bank vooruitlopend op de aanstaande verkiezingen heeft gepubliceerd.

Om draagvlak te behouden lijkt het volgens ABN AMRO onvermijdelijk dat de doorsneepremie op de schop gaat. Volgens dat systeem betaalt oud en jong bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Volgens de bank is een alternatief voor de doornsneepremie echter niet zomaar voorhanden.

Onder meer verhoogt het afschaffen van het huidige systeem de looptijd van de verplichtingen van pensioenfondsen. Die zouden daarmee vatbaarder worden voor renteschommelingen. Die rentegevoeligheid heeft volgens ABN AMRO de laatste jaren juist voor veel problemen gezorgd.