Financieel/Geld
701816200
Geld

Belastingdienst geeft hulpbehoevenden automatisch uitstel

Haarlem - Mensen die normaal gesproken hulp krijgen met de aangifte van de inkomstenbelasting krijgen automatisch uitstel van de Belastingdienst.

Het gaat om de groep mensen ’die voor deze ondersteuning een DigiD-machtigingscode hebben en nog geen aangifte hebben gedaan’. Veel mensen, zoals ouderen die misschien niet over een computer beschikken, of andere mensen die hulp nodig hebben, vallen onder deze groep.

Deze mensen hebben nu tot 1 september van dit jaar de tijd voor hun belastingaangifte. Zij hoeven zelf geen actie meer te ondernemen. De enige uitzondering hierop zijn mensen die aangifte doen als ondernemer.