Nieuws/Financieel
716298577
Financieel

’Omleggen vliegroutes maakt ruimte woningbouw bij Schiphol’

Amsterdam - Andere aanvliegroutes kunnen ruimte maken voor 18.000 tot 40.000 woningen bij luchthaven Schiphol. Dat blijkt uit een studie van Natuur en Milieu Noord-Holland en Milieudefensie.

Dat bracht verschillende opties in kaart voor woningbouw in de buurt van Schiphol. Bouwen rond de luchthaven is lastig, vanwege de strenge geluidsnormen. „Met het sluiten van twee landingsbanen kunnen er 50.000 tot 120.000 woningen gebouwd worden. Dat gaat wel ten koste van een derde van het aantal vliegbewegingen op Schiphol”, zegt directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieu Noord-Holland.

Het omleggen van vliegroutes levert 18.000 tot 40.000 huizen op. Ook nachtsluiting en beperkingen van het aantal vluchten zou extra ruimte voor huizen gecreëerd kunnen worden. Stillere vliegtuigen levert theoretisch ruimte op voor 9.000 tot 21.000 huizen. De verdergaande maatregelen zoals het sluiten van banen hebben wel grote consequenties voor de capaciteit van Schiphol, stelt Natuur en Milieu.

Volgens Schiphol is het niet nodig om kleinere geluidscontouren vast te leggen. „Wij zijn er van overtuigd dat de geluidscontouren zullen krimpen door stillere vliegtuigen en het aanpassen van routes en procedures. Ook zonder krimp van het aantal starts-en landingen. Vervolgens is dan de vraag: wat doe je met de extra ruimte. Daar moet je verstandig mee om gaan”, zegt een woordvoerder maandagavond.

Maximeren

Nu is het aantal starts-en landingen gemaximeerd van Schiphol op 500.000 en door het voorstel van Natuur en Milieu zou dat omlaag gaan naar 370.000. Door de coronacrisis ligt het aantal vliegbewegingen daar momenteel onder. De milieu-activisten gaan er vanuit dat het zakelijk vliegverkeer niet terug komt. „We willen aan de formerende partijen laten zien dat men keuzes kan maken. Tot nu ging het kabinet uit van groei”, zegt Akkerman. Om tot meer ruimte voor de woningbouw te komen, moet de geluidscontour worden aangepast, aldus Natuur en Milieu.

Dat zou het kabinet dan moeten bepalen in het nieuwe luchtvaartbesluit, dat nog genomen moet worden. Daarin moet de toekomstige groei van Schiphol worden vastgelegd. In de huidige constellatie is volgens minister van Nieuwenhuizen groei naar 540.000 vliegbewegingen mogelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving kwam onlangs met een veel hoger cijfer: namelijk 638.000. De afgelopen jaren wist minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de groei boven de 500.000 vliegbewegingen niet vast te leggen, onder meer door tegenstand van coalitiepartijen CU en D66.

Luchtvaartmaatschappij KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, moet zich richten op zakelijk vervoer, zegt Akkerman. Deze was voor corona goed voor het aantal vliegbewegingen waar Natuur en Milieu naar toe wil, maar de EU staat onderscheid tussen vluchten niet toe. Is het niet beter om juist verder weg van Schiphol te bouwen? Tenslotte liggen de woningen nog altijd dicht bij de lawaaiige luchthaven.„Er zijn ook mensen die graag bij Schiphol willen wonen. Maar ook in Flevoland en op andere plaatsen in Noord-Holland moet gebouwd worden”, zegt Akkerman.

Herstel van de luchtvaart is van groot belang voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid, stelt KLM in een reactie. „In de Luchtvaartnota wordt daarom ook ruimte gegeven voor gematigde ontwikkeling van de luchtvaart op Schiphol. KLM vindt het niet verantwoord onder de belangrijkste luchtverkeersaders en in de nabijheid van de luchthaven te bouwen omdat dit leidt tot nieuwe gehinderden”, meldt een woordvoerder.