Nieuws/Financieel
726343985
Financieel

’Vraag naar gas neemt komende jaren toe’

PARIJS (ANP) - De vraag naar gas zal dit jaar "sterk herstellen" ten opzichte van vorig jaar en komt daardoor uit tot boven het niveau van voor de coronapandemie. Daarna zal de vraag wel verder blijven stijgen als overheden niet zorgen voor een scherp beleid om de gasvraag in lijn te brengen met de klimaatafspraken. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport.

Dit jaar stijgt de wereldwijde vraag naar gas met 3,6 procent. De komende drie jaar groeit die ongeveer 2 procent per jaar, verwacht het agentschap. Tegen 2024 zal de vraag 7 procent groter zijn dan in 2019, de periode voor de coronapandemie.

De toename dit jaar komt vooral door het economisch herstel dat volgt na de pandemie, schrijft het IEA. De komende jaren zal de vraag verder stijgen door de vervanging van andere, meer vervuilende brandstoffen zoals kolen en olie door gas. Dat is het geval in sectoren zoals de industrie, transport en energie-opwekking. Bijna de helft van de toename van de vraag naar gas tussen 2020 en 2024 zal komen uit de Aziatisch-Pacifische regio.

De toename in de gasvraag gaat sneller dan de klimaatscenario's die het agentschap eerder had geschetst. Om tegen 2050 de uitstootdoelen te kunnen halen, moeten er nieuwe maatregelen komen om brandstoffen verder te vervangen. Met name meer ontwikkelde markten moeten hierin het voortouw nemen, omdat daar al stappen zijn gezet naar alternatieve brandstoffen. Verder moeten regels komen voor het efficiënter gebruik van gas. Het IEA roept de gasindustrie op tot meer actie om over te schakelen naar schonere en meer koolstofarme gassen, om de "onnodige" uitstoot van methaan tegen te gaan.

Ontwikkelingen die al voor de virusuitbraak zijn goedgekeurd of in gang zijn gezet, zorgen ervoor dat aan de stijgende vraag naar gas kan worden voldaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om investeringen in schaliegas in de Verenigde Staten voor de export van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Door lng kan de gasvoorraad flexibel en gegarandeerd blijven, aldus het IEA.