Nieuws/Financieel
744505406
Financieel

Fors meer mensen in de bijstand

Vooral jongeren stroomden volop de bijstand in.

Vooral jongeren stroomden volop de bijstand in.

Den Haag - Het aantal bijstandsontvangers is voor het tweede kwartaal op rij gestegen. Tot april daalde het aantal mensen in de bijstand tweeëneenhalf jaar lang, sinds de coronacrisis neemt het aantal weer toe.

Vooral jongeren stroomden volop de bijstand in.

Vooral jongeren stroomden volop de bijstand in.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind september waren er 423.000 mensen met een bijstandsuitkering, bijna 7.000 meer dan een jaar eerder.

Het CBS signaleert een stijging in alle leeftijdsgroepen. De stijging was het grootst onder de jongeren met bijna 3.000 (+8%) meer dan een jaar eerder.

Het aantal bijstandsontvangers steeg ongeacht migratieachtergrond, bij de personen met een westerse migratieachtergrond was de relatieve toename het grootst (+2%). Eerder bleek uit cijfers van het CBS dat in september zowel het aantal werklozen, als WW-uitkeringen duidelijk hoger was dan een jaar eerder.