Financieel/Geld
767227
Geld

Brussel dringt aan op EU-garantiestelsel

BRUSSEL - De Europese Commissie wil dat de EU-landen vaart maken met een gezamenlijk depositogarantiestelsel. Daarmee worden de tegoeden van spaarders in de hele EU tot 100.000 euro beschermd.

Het stelsel, EDIS in vakjargon, is een uitbreiding van de bestaande nationale garantiestelsels.

Al in november 2015 stelde Brussel de oprichting van het systeem voor. Maar sommige lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, zijn bang te moeten opdraaien voor wanbeleid bij falende banken in andere lidstaten. EDIS is volgens de commissie een belangrijke pijler van de bankenunie.

Aan de bankenunie wordt sinds 2012 gewerkt, als antwoord op de financiële crisis. Zo is het toezicht op banken verscherpt en zijn er allerlei regels gekomen voor de redding of ontmanteling van financiële instellingen. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis (Financiële stabiliteit): ,,We willen een bankensector die crises aankan en zelf de risico’s deelt zodat de belastingbetaler niet als eerste opdraait als het fout gaat.”

Hij stelt nu voor het EU-garantiestelsel gefaseerd in te voeren, en deelname afhankelijk te maken van hoe risicobestendig de bankensector in een land is. De banken moeten bijvoorbeeld leningen afstoten die waarschijnlijk niet worden afbetaald.

Ook moet er nu snel een financieel vangnet komen voor als er bij een nieuwe crisis in één klap verschillende grote banken in de EU zouden omvallen. Er is al een saneringsfonds in opbouw door de bankensector zelf van 55 miljard euro. Dat fonds wordt pas aangesproken nadat beleggers in banken en grote spaarders hebben meebetaald als een bank in zwaar weer raakt. Maar Brussel wil een extra zekerheid inbouwen, door het permanente Europese noodfonds ESM in geval van nood als kredietverlener in te zetten.

EU-parlementariër Esther de Lange (CDA) is tevreden met de voorstellen van de commissie om de onderhandelingen over het Europees garantiestelsel uit het slop te halen. ,,Sommige landen, zoals Italië, zien in een Europees systeem de oplossing voor hun nationale problemen in de sector. Het zou onverantwoord zijn die naar Europees niveau te tillen. Daarom moeten eerst de risico’s omlaag."