Financieel/Geld
767258901
Geld

Hoogste ziekteverzuim in zorg sinds 2003

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn was in het tweede kwartaal van dit jaar het hoogst sinds 2003. Van april tot en met juni, de periode van de eerste coronagolf, zat 6,1% ziek thuis. Ook waren er meer mensen ziek dan in alle andere bedrijfstakken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitval van zieke werknemers in zorgberoepen was in het tweede kwartaal ten opzichte van een jaar eerder bovengemiddeld, met een toename van 0,4 procentpunt. In alle andere bedrijfstakken was dat 0,2 procentpunt. Zorg en welzijn heeft volgens het CBS al sinds 2017 te kampen met het hoogste verzuim van alle bedrijfstakken.

Verzorgingshuizen

Toch heeft corona over de hele linie niet voor een opvallende piek in de verzuimcijfers gezorgd, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. „Het verzuim in het tweede kwartaal is slechts iets hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Corona kan in bijvoorbeeld de ziekenhuizen en verzorgingshuizen wel de oorzaak zijn geweest van meer verzuim, maar die afzonderlijke cijfers zijn er nog niet.”

Van elke duizend te werken dagen gingen er van april tot en met juni 61 verloren aan ziekteverzuim, blijkt uit de CBS-cijfers. In het eerste kwartaal lag het verzuim met 6,7% nog hoger, maar dat is volgens het CBS gebruikelijk door griepepidemieën en andere virusuitbraken (geen corona).

Werkdruk

Meer dan de helft van de werknemers in ziekenhuizen, jeugdzorg en kinderopvang hadden naar eigen zeggen in het vierde kwartaal van 2019 (de meeste recente cijfers) te kampen met (veel) te hoge werkdruk. In de verpleging, verzorging en thuiszorg was het ziekteverzuim tot en met het eerste kwartaal van dit jaar met 8% het hoogst.

Zorgbestuurders en vakbonden vrezen dat de tweede coronagolf, vooral op mentaal vlak, een grote wissel trekt op het zorgpersoneel en daarmee het ziekteverzuim.