Nieuws/Financieel
768846
Financieel

Meerderheid voor verkoop Eneco

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad adviseert donderdag het stadsbestuur de aandelen in Eneco volgend jaar van de hand te doen. De bestemming van een krap miljard wat het op moet leveren verdeelt de partijen.

Met het besluit komt een meerderheid van de aandelen in het kamp van de voorstanders van verkoop terecht. Volgens afspraken tussen de 53 gemeenten die aandelen bezitten, betekent dit dat vanaf 31 oktober een verkooptraject zal worden gestart. Daarbij worden twee mogelijkheden onderzocht: een beursgang of een verkoop van de aandelen aan een bedrijf of investeerder.

Grootaandeelhouder

De Maasstad is grootaandeelhouder van Eneco met een krappe 32% van alle aandelen. In totaal hebben 53 gemeenten een aandeel in de onderneming, Den Haag met 16,55% is de enige van alle grote aandeelhouders die tegen een verkoop is.

Een ruime meerderheid binnen de Rotterdamse politiek, Leefbaar Rotterdam, D66, VDD, CDA en ChristenunieSGP geeft donderdag in de gemeenteraad het advies mee aan het college om over te gaan tot verkoop van de aandelen, gezamenlijk goed voor 26 van de 45 zetels. NIDA twijfelt nog, goed drie extra zetels. ,,De duurzame strategie van het bedrijf moet overeind blijven’’, stelt voorman Nourdin el Ouali.

Zorg om werkgelegenheid

De grootste oppositiepartij PvdA is fel gekant tegen de verkoop van de aandelen. In Den Haag kon de partij een stokje steken voor de verkoop. De partij maakt zich zorgen over de werkgelegenheid en duurzaamheid.

Daar maken de voorstanders van verkoop zich minder druk om. ,,De werkgelegenheid vormt geen probleem’’, is fractievoorzitter van de D66 Samuel Schampers zeker. ,,En het bedrijf kan juist meer gaan investeren in de duurzaamheid omdat nu de helft van de winst wordt uitgekeerd als dividend aan de gemeenten.’’

De financiële man bij Leefbaar Rotterdam, Gerben Vreugdenhil, sluit zich daarbij aan. ,,Personeel wordt door de conjunctuur bepaald, de overheid gaat niet over het aantal banen. En misschien heeft Eneco wel teveel personeel en is er daardoor al jaren minder dividend uitgekeerd.’’

Logische keuze

Verkoop is volgens de VVD bij monde van raadslid Antoinette Laan de enige logische keuze. ,, De gemeenten zijn niet nodig om energie op te wekken en te verkopen. Particuliere bedrijven zijn efficiënter en innovatiever dan gemeenten. Wij verwachten op het gebied van verduurzaming meer van het bedrijfsleven dan de overheid.’’

De wijze van verkoop bepaalt ook de opbrengst. Wat Schampers betreft worden alle aandelen in een keer van de hand gedaan. Met een geschatte waarde van negenhonderd miljoen levert dat volgens hem ‘maximaal honderdtachtig miljoen extra op’.

,,Als een partij het bedrijf wil overnemen heeft het 75% van de aandelen nodig voor zeggenschap. Dat is geld waard, zo’n twintig tot 25%t van de waarde.’’

Moties

Hij dient vandaag moties in voor een Rotterdams en regionaal duurzaamheidsfonds gefinancieerd uit de nog te ontvangen Eneco-gelden. De CDA steunt hem daarin zegt raadslid Christine Eskes. ,,De energietransitie waar we de komende jaren voor staan in Rotterdam is enorm.’’

Het is een voorwaarde voor NIDA om mee te gaan in verkoop. ,,Het geld moet volledig in een duurzaamheidsfonds minus vijftien miljoen dividend voor een periode van tien jaar.’’

Bij Leefbaar Rotterdam vinden ze het een dom idee zegt Vreugdenhil. ,,Stop het geld terug in de stad. Als je zelf een fonds opricht krijg je minder geld van het Rijk omdat je zelf al een potje hebt.’’ Hij maakt zich ook geen zorgen over de gevolgen voor de begroting als de gemeente geen aandeelhouder meer is.

,,Er wordt door tegenstanders gewezen op het dividend, maar dat is maximaal twintig miljoen per jaar. Volgend jaar krijg je misschien al niks omdat het bedrijf geen eigen vermogen heeft om te kunnen investeren.’’

Metro Kralingen Rotterdam-Zuid

Ook Laan van de VVD ziet het geld graag gebruikt worden ‘om omvangrijke projecten in de stad’ te financieren zoals de langgewenste metro uitbreiding tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid. In plaats van opbrengsten op de grote hoop te gooien moet er een apart potje komen.

De fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, Ronald Buijt, ziet de lonkende miljoenen als een kans om te investeren in de stad. ,,Duurzaamheid is best belangrijk maar het is een heel breed begrip. Investeren in woningen zoals we op Rotterdam-Zuid al doen is prima.’’

Hij heeft al bestemmingen voor grofweg de helft van alle miljoenen. ,,Er moet eindelijk een ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal komen, die kost ongeveer 250 miljoen. Al drie colleges op rij is er geen geld beschikbaar voor terwijl iedereen het wel wil.’’

Daarnaast moet de gemeente zelf agenten en academisch geschoolde docenten binnenhalen en betalen. ,,Voor zeventig miljoen hebben we honderd agenten extra voor tien jaar, voor hetzelfde bedrag willen we het onderwijs vooruit helpen.’’