Nieuws/Financieel
785769
Financieel

Slapende toezichthouder

Mijjn laatste drie columns gingen over onrechtmatige polisvoorwaarden. Onwettig, omdat het Burgerlijk Wetboek geen beperkingen stelt ten aanzien van het recht óp en de redelijke kosten van een eigen deskundige (expert). Verzekeraars doen dat in hun polisvoorwaarden wél. Omdat de wet dus daarmee wordt overtreden en omdat de consument hiervan het nadeel ondervindt, hebben wij daarvan publiekelijk aangifte gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat is de toezichthouder op banken, verzekeraars en aanbieders van financiële produkten. 

Onze aangifte werd ondersteund door een rechterlijk vonnis.

AFM knijpt oogje toe

Je zou denken dat een toezichthouder bij een wetsovertreding wel in actie zou komen en in dit geval, de verzekeraar zou corrigeren. Maar helaas. Op onze aangifte hebben wij van de AFM geen enkele reactie ontvangen. Sterker nog: op een bericht in de vakpers, het AMWeb, liet de AFM aan de journalist zelfs weten niet over deze kwestie te willen oordelen, het zou namelijk "genuanceerd" liggen. De AFM gaf verzekeraars zelfs een pluim omdat ze het klantbelang hoog in het vaandel hadden.

Drogreden Verbond

De belangenvereniging van verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars reageerde uiteraard óók op onze aangifte. Zoals iedere overtreder zijn daad direct probeert te vergoelijken of af te zwakken, zo óók het Verbond. Dat gebeurde met het bekende slappe cliché "dat zij zich niet in de klachten herkennen". Verder kwam het Verbond met een kletskoek die zelfs een leek de wenkbrauwen doet fronsen: "Het vonnis waarmee de rechter verzekeraar Achmea-Interpolis op de vingers tikte, zou niet voor de hele branche gelden."

Je zou voor de aardigheid nu even het (korte) vonnis moeten lezen, dan kun je zelf tot de conclusie komen dat dit gewoon een leugen is! Het gaat namelijk om een fundamentele bepaling, een basisrecht bij schadevaststelling, dus niets specifieks voor dit enkele geval!

Nu is het Verbond bepaald niet in haar eerste leugentje gestikt, maar van de AFM zou ik iets anders verwachten. Als de wet wordt overtreden, dient een toezichthouder corrigerend en zonodig met sancties op te treden; zij moet dan niet de andere kant opkijken!

Achmea legt vonnis terzijde

Want, wat blijkt nu uit een nog lopend dossier? Verzekeraar Achmea-Centraal Beheer gaat in een vergelijkbare zaak gewoon door met het plegen van dezelfde overtreding. Opnieuw beperkt zij de vergoeding van de kosten van de eigen expert, omdat dit in de polisvoorwaarden staat. Het vonnis van de rechter wordt dus stelselmatig genegeerd en dat daarmee het belang van de klant met voeten wordt getreden deert deze verzekeraar totaal niet.

Opnieuw aangifte

Omdat de AFM bij onze eerste aangifte geweigerd heeft om zich fatsoenlijk van haar taken te kwijten, hebben wij opnieuw aangifte gedaan en daarbij nu extra genoemd dat Achmea zich niets van een rechterlijk vonnis aantrekt. Tevens hebben wij, omdat de AFM niets wilde ondernemen, de kwestie onder de aandacht van de politiek gebracht.

Kamervragen

Van de CDA-fractie ontvingen wij een bericht met de volgende veelzeggende en bemoedigende inhoud:

"Naar aanleiding van uw mail aan mevrouw Bruins-Slot heeft het CDA gekeken naar de situatie die u beschrijft wat betreft de onwettige polisvoorwaarden bij verzekeraars. Op basis van de uitspraak van de rechtbank Gelderland en de reactie van het AFM op de openbare aangifte, heeft het CDA, via de commissie Veiligheid en Justitie, om opheldering gevraagd aan de minister. Deze vragen bestaan uit een reactie van de minister over de houding van het AFM in deze kwestie, hoe de minister de terughoudendheid van de reactie van het AFM op de openbare aangifte beoordeelt en of de verzekerde geen dan wel weinig bescherming geniet tegen onwettige polisvoorwaarden. De CDA-fractie is van mening dat de huidige situatie niet wenselijk is en hoopt dat de minister deze mening ook is toegedaan. Het is moeilijk te zeggen wanneer het antwoord van de minister binnen zal komen, mede omdat het zomerreces in de Kamer gestart is, maar hopelijk zal het antwoord binnen enkele weken naar de Kamer worden gezonden. Als u nog vragen of suggesties heeft dan hoor ik dat graag."

Benieuwd

Uiteraard zijn wij erg blij met zo' n bericht. Inmiddels hebben wij op het verzoek van het CDA in de laatste regel, ook de nodige suggesties aangereikt. In een volgende column meer daarover. Wij zijn bovendien zeer benieuwd wat de minister vindt van een slappe toezichthouder die zich laat ringeloren door verzekeraars!

Eén ding is zeker: de reactie uit de politiek is tien keer klantgerichter dan de reclame-onzin van verzekeraars en de prietpraat van de AFM!