Nieuws/Financieel
794471
Financieel

Route voortaan via UWV of kantonrechter

Regels over ontslag worden eenvoudiger

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is bedoeld om flexwerkers meer zekerheid te bieden. Maar wat gaat er per 1 juli precies veranderen?

Flexwerkers mogen minder lang tijdelijke contracten krijgen om sneller in aanmerking te komen voor een vast contract. Zo wordt de periode waarin een werkgever tijdelijke contracten kan aanbieden verkort van drie naar twee jaar.

Werkgever en werknemer mogen in die periode maximaal drie tijdelijke contracten afsluiten. Daarna moet een volgend contract een vast contract zijn, of verandert een tijdelijk contract automatisch in een vast contract. Het kabinet hoopt hiermee de doorstroom naar een vaste baan te bevorderen.

Ontslag

Het ontslagrecht verandert, de regels over ontslag worden eenvoudiger en duidelijker. De ontslagroute verloopt voortaan via het UWV of de kantonrechter. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV. Bij andere redenen voor ontslag via de kantonrechter.

Er komt een wettelijk recht op een vergoeding voor werknemers die hun baan verliezen. Deze zogenaamde transitievergoeding wordt uitgekeerd aan werknemers die onvrijwillig worden ontslagen en twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Dit geldt zowel bij ontslag van werknemers met een vast contract als bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Ook uitzendkrachten hebben voortaan recht op een transitievergoeding.

De vergoeding geldt, anders dan nu het geval is, zowel wanneer iemand wordt ontslagen via het UWV als via de kantonrechter. Een medewerker die minimaal twee jaar in dienst is en die ontslagen wordt, heeft recht op een vergoeding van een derde van een maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De maximale vergoeding is €75.000 of een heel jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag.

Uitkering

De duur van een werkloosheidsuitkering (WW) gaat van maximaal 38 naar 24 maanden en uitkeringsgerechtigden moeten voortaan na zes maanden werk accepteren, ongeacht het niveau en de beloning.

Mensen die vanaf 1 juli werkloos worden en een uitkering aanvragen moeten volgens de WWZ maandelijks aangeven wat hun inkomsten zijn. Dat geldt ook voor WW’ers die naast hun uitkering geen extra inkomsten hebben.

De WWZ moet ervoor zorgen dat WW’ers worden gestimuleerd om naast hun uitkering ook te gaan werken. Het inkomen dat de WW’er daarbij verdient, van iedere euro mag hij dertig cent houden, wordt verrekend met zijn uitkering. Dat betekent dat de systematiek van doorgeven en uitbetalen volledig op de schop gaat.