Nieuws/Financieel
796057
Financieel

Pensioenrisico

De onvrede over pensioenfondsen is groot. Het geld wordt slecht belegd, het stelsel is een verplicht keurslijf, jongeren houden straks vanwege de deling van risico niets over en eventuele kortingen op de uitkeringen zijn een schande. Zomaar een greep uit het geroeptoeter. Bovendien is het pensioenstelsel veel te complex zodat niemand er iets van snapt. Wat overigens niemand ervan schijnt te weerhouden om er forse kritiek op te hebben.

Om het tij te keren, is er een groeiende roep om het pensioen in eigen hand te nemen, met individuele vrijheid. Waarbij de beslissingen worden genomen door de deelnemers die het beleggingsrisico individueel dragen. Ieder zijn eigen pensioenpotje. Dat klinkt best goed. Overzichtelijk.

Geld zal dan voortaan goed worden belegd, jongeren bouwen een prima pensioen op en kortingen zijn voorbij. Gelooft u het? Denkt u dat u beter kunt beleggen dan het pensioenfonds? Gaat een jongere die de keuze heeft, überhaupt pensioen opbouwen? En zo ja, leidt dit dan echt tot een beter pensioen?

Kortingen

Kortingen zullen bij een eigen pensioenpotje aan de orde van de dag zijn, omdat de hoogte van het pensioen dagelijks meebeweegt met het wel en wee op de beurzen. Zo’n 900.000 werknemers hebben al een soort ’pensioen voor eigen risico’. Ten opzichte van 1 januari 2014 is hun verwachte maandelijkse pensioenuitkering bij een modaal inkomen met gemiddeld zo’n 270 euro gedaald.

Laten we dus niet net doen alsof een nieuw pensioenstelsel de problemen van het huidige gaat oplossen. Al wordt de pijn wel een stuk zichtbaarder.