Nieuws/Financieel
796066
Financieel

Fonds van de week: Pimco Global High Yield

’Geen bubbel in hoogrentende obligaties’

De nervositeit over de oplopende rente houdt Andrew Jessop, beheerder van het Pimco Global High Yield Bond Fund, niet wakker. High yield obligaties zijn volgens hem goed bestand tegen een stijgende rente.

High yield obligaties, hoogrentende leningen, zouden zelfs kunnen profiteren als beleggers uit rentegevoeliger obligatiemarkten overstappen naar high yield.

Inmiddels is er al veel geld naar deze markt gestroomd. Door de almaar dalende rente in de afgelopen jaren, zochten beleggers steeds risicovollere leningen op die nog wel een hoge rentecoupon uitbetaalden. De koersen van deze high yield obligaties stegen, waardoor uiteindelijk ook hier de yields, de effectieve rentevergoedingen, daalden.

Van een bubbel die gaat knappen zodra de rentetrend keert, is echter geen sprake, stelt Jessop. „De spread, het verschil in yield met staatsobligaties, is daarvoor te aantrekkelijk.” Dat het risico op default door bedrijven – het niet kunnen nakomen van rente- en of aflossingsverplichtingen – op een historisch laag niveau staat, biedt bovendien een comfortabele buffer tegen renteschokken. „Uiteindelijk gaat het bij high yield om die factor. De kans op default is dé drijver op deze markten.”

Een langzaam oplopende rente biedt dan ook geen probleem voor high yield obligaties, stelt Jessop. „Dat wil niet zeggen dat koersen niet volatiel kunnen zijn. Maar je ziet dat institutionele beleggers koersdalingen benutten om extra in te kopen. De hoge rentecoupon blijft voor hen aantrekkelijk.’’

High yield obligaties hebben een natuurlijke bescherming tegen een oplopende rente door hun relatief korte effectieve looptijd. Doorgaans worden ze voortijdig afgelost, na 3 tot 5 jaar, aldus Jessop. „Omdat een private equity partij, die deze leningen doorgaans gebruikt voor bedrijfsovernames, dan zijn investering te gelde wil maken en dus kan aflossen. Bedrijven willen ook graag snel af van een lening waarover ze een hoge rente moeten betalen.”

Hoe korter de looptijd, des te kleiner is de invloed van rentewijzigingen. „We moeten door die korte effectieve looptijd wel voortdurend blijven zoeken naar herbeleggingsmogelijkheden.”

Fondsaanbieder Pimco houdt rekening met een langzaam oplopende rente. Een sneller tempo past niet bij de kwetsbaarheid van het economische herstel, meent Jessop.

Het fonds belegt in een breed aantal obligaties, van tussen de 325 en 350 bedrijven, met doorgaans niet meer dan 2% weging per bedrijf om het risico goed te spreiden. „We hebben op dit moment een voorkeur voor in dollar uitgegeven obligaties, daarbuiten zien we minder kansen. Ook is de liquiditeit van dollarobligaties doorgaans beter.”

Dit fonds is voor de Nederlandse markt overigens wel gehedged tegen de euro.