Nieuws/Financieel
796364
Financieel

Ongunstige marktontwikkelingen

SNS heeft twijfel over de omzetverwachting van Heineken en brengt het advies terug tot 'verkopen'.

SNS vreest een zwakke omzetontwikkeling bij Heineken in het tweede kwartaal. De markten in Nigeria, Brazilië, Rusland en Griekenland – waar Heineken in totaal circa 20% van de omzet haalt – ontwikkelen zich ongunstig. De weersomstandigheden zaten tegen, de paasdagen vielen in een verkeerde periode en het bedrijf mist het positieve effect op de omzet van het WK voetbal. De bank zet in op een daling van het autonome volume met 3% en van de omzet met 4%. SNS betwijfelt of Heineken kan vasthouden aan de prognose van een hogere afzet, zowel qua volume als qua geld, in het lopende jaar. Negatief is volgens SNS ook dat het niet aannemelijk is dat Heineken tot het inkopen van aandelen overgaat. Die aandelen komen vrij als de bezitter Femsa deze gaat afstoten. Vanwege de gewenste financiële flexibiliteit ten behoeve van een eventuele overname zal het concern in de visie van de bank niet bereid zijn de benodigde €8 mrd in de eigen aandelen te investeren. Positief is dat, als gevolg van veranderingen in de valutakoersen, lagere inkoopkosten en de voortdurende kostenbesparingen Heineken misschien toch aan de consensusverwachting voor de winst per aandeel kan voldoen. SNS rekent op een lichte verbetering van de operationele winstmarge. Heineken kan profiteren van het feit dat de prestaties vergeleken worden met die van de zeer efficiënte concurrent AB Inbev. Het permanente streven naar het verkleinen van het margeverschil met dit bedrijf biedt uitzicht op een gezonde winstgroei op langere termijn, schrijft SNS. Onder defensieve beleggingen zijn brouwers te prefereren boven de stokers van sterke drank, maar voedselfabrikanten bieden wellicht meer autonome groei. In een klimaat van een toenemende rente en inflatie, en een zwakkere dollar, kan de aantrekkelijkheid van Heineken afnemen. SNS zet het koersdoel op €64,57. <