Nieuws/Financieel
796429
Financieel

Een twitterbericht van 40 miljoen of meer

Afgelopen weekend hadden wij bestuursvergadering, precies twee dagen voor de NBA jaarvergadering, de beroepsorganisatie van accountants, die gisteren plaatsvond. Wij stonden daarbij even stil bij het feit dat de OK-Score precies 25 jaar geleden - in zijn meest rudimentaire vorm - het licht zag.

Deze eerste proeve was gebaseerd op de beginselen van het Petri-net, een wiskundige modelleertaal. Na een twee tot drietal jaar werd hiervan door gebrek aan ontwikkelingskansen afgestapt. Paardekooper & Hoffmann Accountants had in die tijd voor dat eerste Petri model al wel 250.000 gulden over. Dit bod was naar mijn mening onvoldoende om überhaupt serieus genomen te worden. Ik ben toen nog maar enkele jaren doorgegaan met de uitontwikkeling van het model, dat uiteindelijk per 2003 real life ging. Als basis voor dat dat onderzoek en proefschrift is aansluitend de Fuzzy Logics methodiek gebruikt, destijds een door Professor Zadeh ontwikkelde wiskundige techniek.

Hoe zou het zijn?

Thema van gesprek was tevens onze toekomstige strategie gerelateerd aan mijn 25-jarige maatschappelijke betrokkenheid om met de OK-Score de stakeholders te willen beschermen. Geïnspireerd door de onbegrensde mogelijkheden van  de sociale media, zouden wij bij voorbeeld bij een OK-Score 10, d.w.z. bij een binnen één tot drie jaar op komst zijnde Business Failure, nu ook een twitterbericht kunnen rondsturen. Appelerend aan de Raad van Commissarissen, de accountant en curator.

Alert-RVC#ENRON#ANDERSEN#curator#OK-Klasse-tien

of bij voorbeeld :

Alert-RVC#ECONCERN#PWC#curator#OK-Klasse-tien

of om geen onderscheid tussen de verschillende accountants te maken:

Alert-RVC#LERNOUTENHAUSPIE#KPMG#curator#OK-Klasse-tien

Alert-RVC#LANDIS#ERNSTANDYOUNG#curator#OK-Klasse-tien

of ten slotte

Alert-RVC#INNOCONCEPTS#DELOITTE#curator#OK-Klasse-tien.

Van Andersen kennen wij - naast de schadevergoeding van $ 40 miljoen - het eindresultaat. Van Landis met Ernst & Young en de ruim €40 miljoen schadevergoeding en van Lernout & Hauspie en KPMG met $115 miljoen ook. De overige zaken lopen nog. U moet  er daarbij vooral niet van uit gaan dat de accountants dit voor eigen rekening nemen. De rekening wordt vrolijk doorgeschoven naar de verzekering. Alleen de premies worden ‘wat’ hoger in de volgende jaren. Zeker als je achtereenvolgens de knip mag opentrekken voor Ride Aid Corp. met  $125 miljoen door KPMG en $335 miljoen door Ernst & Young in de Cendant zaak.

Ook de accountant - maar vooral de verzekering - kan dus flink profiteren van zo’n Twitterbericht omdat volgens Professor Breesch in 75% van de faillissementsgevallen de accountant niet heeft gewaarschuwd. Wetenschappelijke onderzoeken ter zake en het overzicht met alle vóóraf gesignaleerde business failures zijn uiteraard beschikbaar. In ieder geval zal bij een daadwerkelijk faillissement een Twitterbericht vóóraf een betere duiding geven van de (persoonlijke) aansprakelijkheid van zowel de RvC als de Accountant. Curatoren zullen zich vast warmlopen, tenzij…

Accountancy minder relevant

Door Jan Bouwens, hoogleraar Accountancy in Tilburg, wordt namelijk gesteld dat er relevante informatie in jaarrekeningen ontbreekt én derhalve zulke jaarrekeningen minder relevant zijn en als direct gevolgd daarvan óók de accountantsrol. Naast deze constatering suggereert hij dat de accountants zouden moeten bijdragen aan een "meer gedurfde regelgeving" inzake hun rapportering. Als voorbeeld haalt hij een onderzoek aan van Professor Srivastava die zich specifiek uitspreekt over de afnemende betekenis van het ‘kengetal’ winst met betrekking tot de koersvorming van het aandeel.

Niet alleen is er - in zijn algemeenheid - daarom al jaren een zoektocht gaande naar een steeds betere verslaggeving, één die specifiek invulling geeft aan de vele vragen die gebruikers beantwoord willen zien. Als een direct gevolg van deze "democratisering" wordt er steeds meer aanvullende informatie gegeven in jaarrekeningen. Aan informatie geen gebrek. Minstens zo belangrijk is de vaststelling dat bedrijven over een aantal opeenvolgende jaren op consistente en betrouwbare wijze moeten rapporteren over een groot aantal relevante samenhangende posten. Zo blijft de jaarrekening wel degelijk het fundament van het bestaansrecht van de accountant en de OK-Score haar waakhond.

Met andere woorden. Er is nog een wereld te winnen en zowel het team van het Effectenhuis Commissionairs als dat van het European Rating House kan er volledig tegenaan.

Willem D. Okkerse MBA uitvinder van de OK-Score, CEO van het OK-Rating Institute in Rotterdam en Boardmember van het European Rating House in Brussel. Hij was gastdocent aan de Universiteiten van Delft, Leuven en de Hogeschool van Arnhem.