Nieuws/Financieel
802807
Financieel

Gasbestuurders pleiten voor CO2-beprijzing

Bestuursvoorzitters van zes grote olie- en gasbedrijven roepen vandaag via brieven aan de Verenigde Naties en in de Financial Times op zo snel mogelijk een goed werkend beprijzingssysteem voor CO2-emissies in te voeren.

CO2-beprijzing is volgens de zes, waaronder ook de ceo’s van Shell en diens overnameprooi BG, het aangewezen middel om partijen ertoe aan te zetten de nodige investeringen te doen in uitstootbeperkende maatregelen.

De gasbazen verbloemen niet dat de oproep vooral bedoeld is tegen kolen. Zij wijzen erop dat gas de helft uitstoot van wat kolen uitstoten.

Nauwelijks concurrerend

Gas lijdt echter onder een lage kolenprijs, die ervoor zorgt dat elektriciteitscentrales die op gas draaien nauwelijks meer concurrerend kunnen leveren en regelmatig uitgeschakeld worden. CO2-beprijzing zou die situatie kunnen omdraaien.

Het Europese systeem lijdt nu nog onder een overschot aan emissierechten, waardoor de prijs veel te laag is.